Szolgáló archetípus

Ismerkedj meg a benned élő Szolgálóval!
Blogok:
Belső kert>>>

Kiegyensúlyozottabb hétköznapok… Érdekel?>>>
Felajánlás – az önzetlen Szolgáló isteni arca>>>
A szakrális Szolgáló>>>
Testünk karbantartása>>>
Tudom, hogy mi a baj veled>>>

Mit érdemes tudnod erről az archetípusról?

Ez a lélek-szerep is nagyon fontos feladatot lát el benső világunkban. Ő a belső Rendező, aki próbál rendet teremteni az Élet áramló káoszában, meghallgatni minden énrészt és az ő igényeiket, hogy összehangolja erőinket. Ő a Figyelő, aki az élet, a túlélés érdekében igyekszik a mindenkori körülményekhez igazodni. Ennek érdekében mindig próbálja megtalálni a lehető legjobb megoldást egy adott helyzetben. Priorizál, stratégiákat gyárt és felkészül minden várható végkifejletre. 
A Közvetítőhöz hasonlóan számára is fontosak az információk, hiszen a legjobb döntést csak akkor lehet meghozni, ha lehetőleg mindenről tudunk. Ez a részünk nagyon józan, racionális, "két lábban áll a földön". Számára csak az valóságos, amit érzékelni is tud.

Kulcsszavai a rend, az alkalmazkodás, a biztonság és a megértés.

Másik fontos feladata a tisztaság megőrzése. Szeretné az egész rendszerünket kívül-belül tisztán, egészségesen tartani, ezért mindig éberen figyel és a félelem érzésével figyelmeztet is a veszélyekre. Ha figyelünk erre a finom jelzésre, akkor éberséget ajándékoz nekünk. "Nyitott antennáink" letapogatják környezetünket és segítenek, hogy megvédjük magunkat a számunkra ártalmas dolgoktól; és összehangoljuk szükségleteinket és a külső lehetőségeket. Ha viszont figyelmen kívül hagyjuk ezeket a jelzéseket, akkor egyfajta állandósult szorongássá válhatnak, ami gyengít bennünket és fogékonnyá tesz a betegségek kialakulására. Ha tehát nem fogadjuk el félelmeink jelző, figyelmeztető szerepét, akkor árnyékminőséggé válhatnak bennünk. Ilyen pl. a hipochondia - amikor mindenféle betegségeket képzelünk be magunknak; valamint a túlzott, kényszeres rendrakás- és tisztaság mánia. 

A tisztaság másik aspektusa - ami szintén ennek az archetípusnak a célja - az ártatlanság megőrzése. (szűziesség) Ennek jelzője a lekiismeret furdalás vagy bűntudat érzése. Fontos, hogy megértsük ezt az érzést, és kijavítsuk a "hibát". Itt is fenáll annak a veszélye, hogy érzéseink jelzéseit figyelmen kívül hagyjuk. Így nem marad más hátra, újra az árnyékunkból, már erőteljesebben mutatja meg magát, pl. másokra hárítjuk a bűnt - kritizálunk és vádaskodunk; szüntelenül védekezünk és bocsánatot kérünk; vagy beleveszünk a méltatlan áldozat szerepbe. 

A Szolgáló kérdései és üzenete:
Tiszta a lelkiismereted? Fedezd fel, mivel kapcsolatban érzel bűntudatot magadban!
Pontosan milyen félelmekkel küzdesz?
Elégedett vagy a munkáddal? Hogyan tudnál javítani a munkakörülményeiden?
Mit jelent számodra az áldozat, az áldozatkészség?
Felfedezted-e már az életfeladatodat? Tegyél lépéseket azért, hogy betöltsd hivatásodat!  

Mire taníthat ez az archetípus?

A bennünk élő Szolgáló archetípus segít abban, hogy megszerezzünk minden anyagi, érzelmi és szellemi forrást, amire szükségünk van a számunkra megfelelő életvitelhez. Ez a készség azonban arra is hajlamossá tehet, hogy szükségtelen tárgyakat és gondolatokat, régi tudást halmozzunk fel biztonságunk érdekében, hogy feltöltsük a belső és külső ürességet.
Árnyékai tehát: a túlzott kritika ("másik szemében a szálkát"), a tökéletesség iránti vágy, a túlzott kontroll igény, az állandó önvédelem, a kiszolgáltatottság, az alkalmatlanság érzése, a formához és az anyaghoz való ragaszkodás.
Ezeket az árnyoldalakat tudatosítva lassan átfényesíthetjük, átalakíthatjuk őket. Ebben segít a belátás és az önelemzés. Az önelemzés és az ebből fakadó önismeret - megkülönbözető képességgé nemesülve - a szubjektivitásból az objektívhez, a nagyobb egészhez visz közelebb bennünket.
Megérezzük az összefüggéseket, azt, hogy része vagyunk egy nagyobb egységnek, hogy része vagyunk a Természetnek. Átérezzük a Földdel, Gaiával, a Földanyával való élő kapcsolatunkat.
Ennek hatására a személyes túlélésre és a szükségleteink megszerzésére irányuló vágy bőség szemléletté válik bennünk. Megértjük, hogy jogunk van az élethez és használatba vehetjük az élet tiszta forrásait, ha magunk is szolgáljuk az Életet és tisztelettel bánunk vele. Tudjuk, hogy fontos szerepünk van a Körforgásban, a Magasabb Rendben. Ez egyfajta rugalmas tettrekészséget, szorgalmat, és könnyed alkalmazkodást hív elő bennünk.
A Szolgáló segít nekünk abban is, hogy beilleszkedjünk a tágabb közösségbe, a társadalomba, hogy megtaláljuk a helyünket az anyagi világban - a munka frontján; de tágabb értelemben is, azért, hogy beteljesíthessük életfeladatunkat. 
A Szolgálóból egy Magasabb Rend társ-alkotójává és őrzőjévé válva minden élet Gyógyítójává emelkedhetünk. 

A Szolgáló más elnevezései:
Szűz, Rendező, Kritikus, Vádoló, Védő, Gyógyító

A Tiédet hogy hívják?

Kíváncsi vagy, mit üzen neked? Ki ő benned? A hozzá kapcsolódó imaginációs utazást itt vásárolhatod meg:
IMAGINÁCIÓS UTAZÁS A SZOLGÁLÓ ARCHETÍPUSSAL>>>

Fedezd fel, mit üzen számodra most ez az archetípus! Ezt a következő programokon teheted meg:

1. Gyere el a heti rendszerességű RituálTánc mozgásmeditációkra, ahol most a Szolgáló archetípushoz kapcsolódó élettémák kerülnek fókuszba:
09.04. Gaia üneplése
09.11. Káosz és rend
09.18. Az Életfa gyümölcsei
09.25. Őszi Napéjegyenlőség 
RituálTánc mozgásmeditációs műhely hétfőnként a MagNet Házban>>>

Szeretettel várunk ezekre a találkozókra!

Jelentkezz be az aktuális oldal alján található jelentkezési lapon!

A Lélekszíntér csapata