Papok és papnők - régen és ma

A Pap, papnő archetípusa lelki és szellemi fejlődésre hív.
Olyan képességeket szeretne felébreszteni, kifejleszteni bennünk, amivel egy tágabb valóságba is bepillantást nyerhetünk.

Régen nagyon nagy hatalmuk volt a papoknak és a papnőknek, mert ők voltak a tudás birtokosai, amit az egyszeri ember nem mondhatott magáénak. Az ő szerepük volt, hogy hidat képezzenek a szellemi és az anyagi világ között. Kapcsolatban voltak a magasabb dimenziókkal és az általuk „áthozott” üzenetek, jóslatok nagy, gyakran sorsfordító hatással voltak az emberekre. Isten földi helytartóiként felnéztek rájuk és sokszor vezető szerepet játszottak a világi, társadalmi ügyekben is.
Kultúrák és vallási tradíciók, hitrendszerek követik egymást és a mai napig az igazságkeresők rendelkezésére állnak. Papjai és papnői a korok jelmezeit magukra öltve segítenek az embereknek.

Vessünk egy szempillantást ennek a lélek-szerepnek a mostani formáira, megnyilvánulásaira.

A „modern” papokat és papnőket nem csak a templomokban találhatjuk meg manapság. Szétszéledtek az élet minden területén, hogy tanácsokat adjanak az életvezetésben, a fejlődésben. Ők a mai coachok, pszichológusok, lelki vezetők, terapeuták és tanítók.
Sokféle formába önthető maga a közvetítés, és az a tudásanyag és információ is, amit átadnak az arra nyitott embereknek. Gondoljunk csak a különféle terápiás technikára és workshopra.

Fontos kérdés a hitelesség is, amikor erre a lélekszerepre és ilyen jellegű tanácsadásra van szükségünk.
Mit és kinek hiszünk el? Vajon az illető honnan tudja mindezt? Mennyire járta meg a tapasztalás útjait és a szavakon kívül milyen erőterekkel hoz összefüggésbe? Mi az az igazság, üzenet, amit rajta keresztül kapunk?
Ezernyi kérdés merülhet fel bennünk...

Fantasztikus dolog egy hiteles tanítótól, terapeutától támogatást és útmutatást kapni. Azonban még előrébb vezet, ha saját magunkban is életre hívjuk ezt a bennünk is élő lélekminőséget.
Hogyan tehetjük meg ezt?

A tudás mindenkié. A mindentudás áramló terében élünk.
Életünk folyamatosan üzen nekünk. Ha megnyílunk a felfedezésre, ha valóban vágyunk megismerni az élet igazságait, akkor egyszerre csak csodálatos szinkronicitások kezdenek történni velünk. Pont ott nyílik ki egy könyv a nekünk legszükségesebb információnál, meghívást kapunk egy workshopra, eszükbe jut valami fontos a múltból, amitől jobban megértjük a mostani élethelyzetünket, megálmodjuk a jövőt, különös aha-élményeink lesznek, megvilágosító tapasztalások történnek velünk...
Belénk van kódolva a tudásvágy, a megismerés vágya, az igazság keresése.
Idézzük fel ebben az időszakban ezt magunkban és keressük tudatosan a számunkra esedékes fejlődési lehetőségeket! Engedjük meg magunknak, hogy a tegnap igazságaihoz való ragaszkodás helyett új felfedező utakra induljunk!

Ha szeretnéd megtudni, hogy mit üzen ez a lélekrészed, és ki ő benned, akkor érdemes megvásároldod a hozzá kapcsolódó hanganyagot:
IMAGINÁCIÓS UTAZÁS A PAP, PAPNŐ ARCHETÍPUSSAL>>>