Symbolon kártya alaptanfolyam indul márciusban

Kedves Olvasónk!

Örömmel értesítünk, hogy 13 alkalmas Symbolon kártya alaptanfolyam indul 2019 márciusában a Lélekszíntéren!

Szeretnél harmóniában élni önmagaddal és visszakapcsolódni a természet rendjéhez, ciklusaihoz?
Felfedeznéd saját természetedet, működésed, viselkedési mintázataidat?
Ha igen, neked szól a Symbolon kártya alaptanfolyam, ahol a 12 archetípusra építve archetipológiai és alapfokú asztrológiai ismereteket adunk át neked.

Az emberiség története archetípusos történetek és emberi játszmák sorozata. Az „emlékezés játékának” is nevezett Symbolon kártyacsomag lelkünk mélyére hatolva fedi fel emlékeinket, tárja fel külső-belső történeteinket. Az elénk táruló képeken keresztül megpillanthatjuk, hogy milyen történet részesei vagyunk éppen. A kártyákon lévő jelenetek tipikus emberi élethelyzeteket ábrázolnak. Ezeket a szerepeket játsszuk ősidők óta, csak a díszlet változik.
A kártyák segítségével feltérképezhetjük saját természetünket, viselkedési mintázatainkat, erőinket. Mélyebben megérthetjük önmagunkat és azokat, akikkel kapcsolatban állunk.

Hogyan történik mindez?
A Symbolon kártyák segítségével a 12 fő archetípussal (szerepszemélyiséggel) és ezek kombinációival ismerkedünk meg. Az elméleti háttér mellett a gyakorlati alkalmazásra helyezzük a hangsúlyt: Hogyan segítenek a kártyák az életvezetésünkben?
A tanfolyam zárt rendszerben működik, az alkalmak egymásra épülnek. Az egyéves folyamat alatt összefüggő képet kapunk személyiségünk rendszerszerű működéséről.

A kártyák megalkotása Peter Orban német pszichológus, terapeuta, és Ingrid Zinnel asztrológus, terapeuta nevéhez fűződik. Terápiás üléseik nyomán született meg a symbolonnak elnevezett terápiás- és önismereti módszer. A kártyák képi világa mögött az alapötlet áll, hogy minden emberben tizenkét szerepszemélyiség működik - vagy éppen nem működik.
A 12 szereplőt, mindig is archetípusokként („őstípus, őselv”) írták le: állatövi jegyek, hónapok, Jézus tanítványai, a Kerekasztal lovagjai, Izrael törzsei, az Olimposz istenei, Héraklész tettei stb. A régiek isteneknek tartották őket, imádkoztak hozzájuk, különböző áldozatokat mutattak be nekik. Minden népnél, minden korban tisztelték őket. A mi korszakunkban is felleljük őket, pl. a filmekben. A modern pszichológiának köszönhetjük az én-részek, szerepszemélyiség elnevezést.
A német szerzőpáros abban újít, hogy a 12 archetipikus szereplőt belső szerepszemélyiségként jeleníti meg, akik úgy élnek bennünk, mint szereplők az élet színpadán és sokrétű kapcsolatban állnak egymással is. Ez a 12 szerepszemélyiség megkerülhetetlen szerep-modellként él lelkünkben. Ebben az értelemben minden emberben több lény lakik. Személyiségünket tulajdonképpen ezen belső szereplők speciális rendszere alkotja. Ezt az egyénileg változó struktúrát képezi le szimbolikusan a horoszkópunk is.

Ugyanakkor nemcsak erről a tizenkét szerepszemélyiségről beszélhetünk, mivel a típusok között kombinációk is létrejöhetnek. A szerepszemélyiségek kapcsolódásait is figyelembe véve született meg a 78 kártyalap, melynek képi világát Thea Weller művésznőnek köszönhetjük.

Ezekhez szereplőkhöz őselveket megnyilvánító erő, energia kapcsolódik. A kérdés az, hogy hogyan is bánunk ezekkel az erőkkel!
Ha elnyomjuk, megtagadjuk őket, fontos erőforrástól fosztjuk meg magunkat. Ha túl nagy fontosságot tulajdonítunk némelyiknek, akkor könnyen beleragadhatunk, megmerevedhetünk egy-egy szerepben. Így nehézkessé, rugalmatlanokká válunk, amiért aztán másokat, vagy rossz sorsunkat okoljuk. Ezért fontos felismerni és harmonizálni működésüket.

Néhány fontos infó az alaptanfolyamról:
Időtartama: 2019. március - 2020. tavasz (március-április)
Márciusi kezdettel havi 1 alkalommal találkozunk, követve az Állatövet (Kostól-Halakig), így mindig az aktuális csillagjegy/archetípus energiájával tudunk dolgozni.

A találkozók felépítése:
- Saját élmény egyéni és páros gyakorlatokon keresztül
- Interaktív előadás - archetípusok elmélete, szimbólumok nyelvezete
- Képi látásmód, analógiás gondolkodás fejlesztése
- A Symbolon kártya használata
- Kérdésfeltevés technikái
- Test-orientált gyakorlatok (előképzettség nem szükséges)

Az évkör a természetciklusait követi, a természet rendjéhez visszakapcsolódva megnézzük, hogy a 12 alaperőt, erőforrást hogyan tudjuk felhasználni a mindennapi életünkben. Így teljes és átfogó képet kaphatunk a bennünk lévő erőviszonyokról és energiákról. A 13. alkalommal összegezzük az egész évben tanultakat, tapasztaltakat.

A csoport létszáma maximum 12 fő. A helyek a jelentkezés sorrendjében telnek be.
A csoport első alkalommal nyitott, ezt követően zárt csoportként működik.
A találkozók havi egy hétköznapon (péntek) 17.30-22.00 óráig tartanak. Hozzájárulás: 6000 HUF/alkalom. Ha nem tudsz jönni valamelyik alkalommal, de szeretnéd pótolni, akkor lehetőséged van erre egyéni beszélgetés formájában. Ennek ára 7000 HUF.

A csoportot Tamásfalvi Erika (tamasfalvi.erika@gmail.com, 06 30 510 3367) és Kisida Borbála (bori.kisida@gmail.com, 06 20 433 0504) vezeti, segítő Büki-Bitai Veronika.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
a Lélekszíntér csapata