Mesélj új világot

Kedves Olvasónk!

A bennünk élő Szabadító mozdítja életünket a változás, átalakulás irányába. Ezen a héten a Szabadító meséje mutat utat ehhez az Archetípusok meséi program soron következő alkalmán.
Február második felében pedig átlépünk a Halak csillagjegyéhez tartozó Álmodó erőterébe, aki a belső világunkba hív bennünket. Energiáit a SzimbolonKör utolsó alkalmán hívjuk meg, hogy segítsen minket közelebb vinni saját belső hangunk tiszta üzenetéhez.
Valamint a hetente tartott RituálTánc mozgásmeditációk következő alkalma is átvezet lassan az Álmodó birodalmába.

Íme a programok:
1. ARCHETÍPUSOK MESÉI - önismereti utazás a Lélekszíntéren a mesék csodálatos világának segítségével
Időpont: 2018.02.16. péntek  17:00-22:00
Helyszín: Lélekszíntér, Budapest XIII., Balzac u. 39. 1. em.  5. kapucsengő.
A program bemutatását és a bejelentkezési lehetőséget itt találod:  http://lelekszinter.hu/archetipusok-mesei

A SZABADÍTÓ MESÉJE
Élt valaha régen egy király. Gyönyörűséges kert volt a kastélya körül, s a kertben állt egy almafa, amely csupa aranyalmát termett. Mikor eljött az érés ideje, este megszámlálták rajta a gyümölcsöt, de másnap reggelre egy hiányzott belőle. Jelentették a dolgot a királynak, az meg parancsba adta, hogy minden éjjel őrséget kell állni az almafa alatt.
Három fia volt a királynak. Ahogy leszállt az este, kiküldte a legnagyobbat a kertbe. Hanem éjféltájban a fiún erőt vett az álom, és reggelre megint hiányzott egy aranyalma. Másnap éjszakára a középső fiú volt a soros a virrasztásban, de ő se járt különben: mikor az óra tizenkettőt ütött, elnyomta az álom, s reggelre megint kevesebb lett egy almával. Harmadnap a legkisebbik fiúra került a sor. Az vállalta is az őrködést, de az apja nem nagyon bízott benne; úgy gondolta, ennek sem fog jobban sikerülni, mint a két bátyjának. A fiú azonban addig erősködött, míg a király ki nem jelentette:
- Hát nem bánom, próbáld meg, ha olyan nagyon akarod!
A fiú a fa alá telepedett, jól kinyitotta a szemét, és nem engedett az álomnak. Ahogy a toronyóra tizenkettőt vert, surrogást hallott a levegőben. Fölnézett: hát egy madár ereszkedett le a fára, arany tollazata csillogott-villogott a holdfényben. Ahogy leszállt, s éppen le akart csippenteni a csőrével egy almát, a fiú kapta a nyilát, és rálőtt. A nyílvessző meghorzsolta; a madár fölröppent s elszállt, de egy aranytolla lehullott. A fiú fölvette a tollat, bevitte reggel az apjának, s elmondta neki, mi történt az éjjel. A király összehívta a nagytanácsot, s ott aztán valaki nagy bölcsen megállapította, hogy egy ilyen toll többet ér, mint az egész birodalom.
- No, ha ilyen sokat ér - mondta a király -, nem is elégszem meg ennyivel, hanem az egész madarat akarom.”

A személyiség és a lélek fejlődését érintő kérdésekre keressük a választ az Archetípusok meséi program következő alkalmán a Vízöntő csillagjegyhez tartozó Szabadító archetípus időszakában. A Szabadító archetípus a változásokat, a megújulást segíti elő életünkben. Energiája inspirál, cselekvésre, kreativitásra serkent. Időről időre szétrobbantja fizikai, érzelmi, szellemi kötődéseink megkövesedett formáit, hogy ezzel helyet teremtsen az élet megújulására. Energiájának hatására életutunk során el kell hagynunk régi, megszokott utakat; hogy lelkünk tovább fejlődjön, és új távlatok nyíljanak meg előttünk. Kihívásokon és feladatokon keresztül vezet az út a tudat magasabb síkjaira. A keresés hosszú útjain újra meg újra meg kell változtatnunk kitűzött céljainkat, ideáljainkról alkotott elképzeléseinket; hogy közelebb kerülhessünk önmagunk belső ösvényéhez.
A lelki- és szellemi minőségek kibontakoztatása mellett vezérlő és védelmező ösztöneinkre is szükségünk van a teljességet magába foglaló fejlődéshez. A Szabadító segítségével a külső tudásba vetett hitünket egyre inkább a belső tudás, az intuitív megértés veszi át. Sorsunk alakulása folyamán szembesít minket a lehetőséggel, hogy elengedjük régi értékítéleteinket, megszokott kötöttségeinket és új módon juttassuk kifejezésre (akár „régi világunkban”, megszokott mindennapi életünkben) utunk során feltáruló tapasztalatainkat, felhalmozott tudásunkat, vágyainkat.
Az erre az alkalomra választott mesével ezeket a témákat járjuk körbe - képet alkotva saját belső állapotainkról, elakadásainkról, értékeinkről, erőforrásainkról.

2. RITUÁLTÁNC MOZGÁSMEDITÁCIÓ - Szivárványhíd
Időpont: 02. 19., hétfő 18:30-21:30
Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Budapest VI. ker., Andrássy út 98.
Itt olvashatsz a programról: http://lelekszinter.hu/ritualtanc-hetente

Gyermekkoromban, amikor szivárványt láttunk, mindig elfogott a csodálat, az áhítat érzése. Te hogy vagy ezzel? Érezted-e ennek a fényjátéknak a lelkedre gyakorolt hatását?
Idézd fel ezt az érzést és vesd össze az alábbi tudományos magyarázattal:
„A szivárvány olyan optikai jelenség, melyet az eső- vagy páracseppek okoznak, mikor a fény prizmaszerűen megtörik rajtuk, és spektrumára bomlik. Az ív külső része vörös, míg a belső ibolya. A szivárvány akkor alakul ki, ha a levegőben lévő vízcseppeket a napfény alacsony szögből éri. A szivárvány színeit a fehér fény szétszóródása okozza, amint az áthalad az esőcseppeken.” (Wikipédia)
A szivárvány jelenségét a tudomány előtti időkben misztikus jelnek tulajdonították. Minden vallásban és mitológiában a Föld és az Ég közötti hídként értelmezték. Tudták, hogy amikor megjelenik, akkor megnyílik egy kapu a Lent és a Fent között és lelkünk átemelkedhet egy magasabb világba.
A következő mozgásmeditációnkban megidézzük a szivárványt, majd táncra perdülünk gyönyörű, tiszta színeiben. Utazunk ebben a sokszínűségben, ami bennünk is felébreszti a változatosság gazdagságát és a fény játékosságát. Végül átengedjük lelkünket a szivárványhídon, hogy megtapasztalhassuk egy Új Dimenzió felszabadító hatását.
Gyere te is át velünk a SZIVÁRVÁNYHÍDON!

A RituálTánc alkalmak mindenki számára nyitottak. Bármikor be lehet kapcsolódni, akár egy alkalomra is.

3. SZIMBOLONKÖR - egy 13 alkalomból álló találkozó sorozat, amelyben a 12 fő archetípussal ismerkedünk a Symbolon kártyák segítségével
Időpont: 2018.02.21. szerda 17:30-22:00
Helyszín: Lélekszíntér Szófia, Budapest VI., Szófia u. 15. 3. emelet, 2 kapucsengő
További információ és bejelentkezési lehetőség:  http://lelekszinter.hu/szimbolonkor
Helyfoglalás miatt bejelentkezés szükséges a Lélekszíntér honlapján 2018. február 14-ig.

ÁLMODÓ ARCHETÍPUS - Kapcsolódás az ősforrással
A Halak csillagjegyhez tartozó Álmodó archetípus a külvilágból a belső világba hív és vezet minket. Az Álmodó felolvasztja a határokat – az én és a másik, a normák és a vágyak, a személyiség és a spirituális világ, az ember és isten között. Az ősvíz, mint őselem nagy szerepet játszik ennél az archetípusnál, amelyből mindig újjászületik az élet. Ez az anyaméh termékeny ereje, a formák szülőméhe. Az Álmodó célja, hogy ehhez az ősforráshoz kapcsoljon vissza minket. Uralkodó bolygója, a Neptunusz szétáradó, hullámzó, feloldó energia, a mozgékonyság, a változékonyság jellemzi. Segíti az ellazulást, a befogadást és az elengedést. Hatására növekszik az érzékenység, az együttérzés és az bizalom.
Az érzékelési képesség fejlődésével felébred a finomérzékelés, így a tudattalan folyamatok egyre inkább tudatosulnak. A lélektudatosság növekedésével a külső tudásba vetett hitet a belső tudás, az intuitív megértés veszi át. Ezzel a magasabb gondolkodási képességgel az univerzális forrásból inspirálódva képesek vagyunk újraálmodni önmagunkat, és életünk soron következő szakaszát.
A következő kérdést érdemes feltenni magunknak az Álmodó időszakában:
Hogyan hallhatom meg saját, belső hangom tiszta üzenetét?

Találjunk együtt válaszokat a fenti programokon!
Téged is szeretettel várunk!

A Lélekszíntér csapata