Irányítás vagy vezetettség? – a Pap/Papnő meséje

Kedves Olvasónk!

A mostani időszakot uraló Nyilas jegyet a „keresők jegyének” is nevezik. Archetípusa a Pap/Papnő az értelmet kutatja, amely ott rejtőzik minden élet mélyén. Segíti a nagyobb egész, az egység, a Mindenség megértését.
Ezen a héten a meséket hívjuk segítségül a Lélekszíntéren, hogy a személyiség és a lélek fejlődését érintő kérdéseinkre választ kapjunk.

ARCHETÍPUSOK MESÉI - önismereti utazás a Lélekszíntéren a mesék csodálatos világának segítségével

Időpont: 2017.12.08. péntek, 17:00-22:00h

A program bemutatását és a bejelentkezési lehetőséget itt találod:
http://lelekszinter.hu/archetipusok-mesei

Az archetípus meséje erre az alkalomra: 
„Egy napon a sah arra vágyott, hogy álruhában bejárja birodalmát és senki ne ismerje fel… Miután vezírével már sokáig lovagoltak, szomjas lett ezért elkezdtek vizet keresni. Végül találtak egy forrást, ahol megpihentek, ettek-ittak. A forrás mellett nyomokat fedeztek fel, amelyek a bozóton át egy kunyhóhoz vezettek, ahol egy aggastyán lakott. A szakálla a térdéig ért és valamit írt egy tollal. Megkérdezték, hogy ki ő, amire így válaszolt: ”Az én feladatom, hogy felírjam az emberek sorsát. Én vagyok a sorsok feljegyzője.”
A sah erre kíváncsi lett és meg akarta tudni, milyen sorsa lesz nemrég született lányának. Az öreg azt mondta: „ugyanazon a napon született egy pásztorfiú is, akihez feleségül fog menni. A lakodalmat a sah házában ülik majd meg”.A sah szörnyű haragra gerjedt…”

Valami, amit mi emberek nem tudunk teljesen felfogni, sem pedig irányítani, sorsunk szálait szövögeti.
A Pap/Papnő az a belső szereplő bennünk, aki a miértet kutatja. Felébreszt bennünk egy olyan erő utáni vágyódást, amely ott van minden történés mögött, amely az eseményeknek értelmet ad és megmutatja az összefüggéseket. Az intuíció, a belső megsejtés reményt ad, hogy nem egy ismeretlen univerzumban élünk, amelynek ki vagyunk szolgáltatva, hanem minden létező egy rendbe simul bele.

Ennek az időszaknak az erőterében felvetődik a személyes szabadság témája és az emberi lét sorsszerű meghatározottsága. Ha van szabad akarat, akkor milyen szerepet játszanak azok a jellegek, tényezők, amibe beleszülettünk? Elfogadjuk vagy irányítsuk sorsunkat, hol vannak ennek a határai?
Saját vágyaink által vezérelt gondolkodás és akarat irányít, vagy az irány megérzése és követése?

A Pap/Papnő archetípusa lelki és szellemi fejlődésre hív. Olyan képességeket szeretne felébreszteni, kifejleszteni bennünk, amivel egy tágabb valóságba is bepillantást nyerhetünk. Energiái hozzájárulnak ahhoz, hogy mindig új módon fogalmazhassuk meg a föld és az ég, a szellem az anyag közötti igazságokat. Megmutatja az átmenetet. Kíséri azt az utat, amelyen keresztül új módon tudjuk megélni és megérteni az életet.
Mélyebb üzenete: Az életbe vetett bizalom, amikor történjen bármi; valahol mélyen legbelül tudjuk, hogy vezetve vagyunk és az események a fejlődésünket szolgálják, még ha mi ennek éppen az ellenkezőjét is éljük meg az adott pillanatban.
Itt olvashatsz többet róla: Pap archetípus>>>

Az erre az alkalomra választott mesével ezeket a témákat járjuk körbe - képet alkotva saját belső állapotainkról, elakadásainkról, értekeinkről, erőforrásainkról.

Szeretettel várunk!
A Lélekszíntér csapata,