Áttörés az észlelés korlátain

A Skorpió havában a Mágus archetípusával ismerkedünk, utazhatunk a Lélekszíntér és a RituálTánc programjain.
Minden őstípus egy meghatározott képesség-csomagot rejt magában, melyhez emberként hozzáférhetünk és jogunk van hozzáférni. Szerintem főként ezt kellene tanítani az iskolákban ahhoz, hogy azt az életet éljük, amit "megálmodunk" és amiért ide jöttünk a földi létbe.
A bennünk élő Mágus hatni akar, változást szeretne, teremteni vágyik. Ennek a teremtő erőnek a felszabadítása tehát az egyik legfontosabb kihívás! 
Sajnos hatókörünk erősen korlátozott, pedig nem így születünk meg. De a belénk nevelt "látószögek" tompítják azt a hiperszuper képességet, mellyel fókuszálhatjuk azt a hatalmas energiát, ami bennünk van. Erőnk nagy részét nem is érzékeljük, más részei pedig "tiltó listán" vannak, mint ahogy a múlt heti - Szörnyek keringője - RituálTáncunkon megtapasztalhattuk. 

"Egyik legősibb vágyunk - mondja Don Juan a Mágikus gyakorlatok c. könyvben - mely minden emberben közös a földön, hogy széttörhessük az észlelés természetes kereteit. Az erre való képtelenségünkért a kulturális és szociális környezetünk a felelős. Maradéktalanul leköti belső energiáinkat, hogy megfeleljünk azoknak a társadalmi viselkedésmintáknak, amelyek éppen a szokványos észlelés korlátainak áttörésében akadályoznak meg bennünket...
E korlátok áttörése megkerülhetetlen kérdés az emberiség számára. Az észlelés normális paramétereinek a megváltoztatásával olyan határtalan lehetőségek nyílnak meg előttünk, amelyek mérhetetlenül értékesek. Tekintet nélkül arra, hogy elfogadjuk-e vagy sem ezt a kiindulópontot, mindnyájan megszállottan keressük az áttörés módját, és ebben a harcban nyomorúságosan elbukunk - ezt a vágyat szolgálják a drogok, serkentőszerek, vallási rituálék és egyéb ceremóniák. Kívánságunk teljesülésének kudarca annak a ténynek tulajdonítható, hogy kapkodva, rend és fegyelem nélkül próbálunk megbirkózni a feladattal. Mintha egy falat úgy akarnánk ledönteni, hogy fejjel nekirontunk.

...Rugalmas, alkalmazkodóképes testre van szükséged, ha meg akarod valósítani lényed fizikai és szellemi egyensúlyát. A sámánok életében ez a legfontosabb. Csak ez biztosítja számodra az észlelés más birodalmaiba való belépéshez szükséges nélkülözhetetlen előfeltételeket: a józanságot és a gyakorlatiasságot...
Vággyal és akarattal semmire sem mész. Az ismeretlennel való szembenézés kötélidegeket kíván. Mi haszna a bátorságnak, ha nem párosul a kellő fizikai erőnléttel?"

Ezért aztán mi is a mozgást, a táncot használjuk ki, hogy megrázzuk és felrázzuk teljes lényünket a punnyadásból és a beletörődésből, hogy felszabadítsuk rejtett erőforrásainkat.

A következő mozgásmeditációnk lesz az utolsó, és ennél fogva a legszebb a Mágus időszakában: RITUÁLTÁNC - MÉLYSÉG ÉS MAGASSÁG, nov. 18-án 18.30-kor a Magnet Házban>>>
"A Mágus archetípus legfontosabb és legalapvetőbb szimbólumokkal fogunk mozogni – a sárkány/kígyóval és a sassal. A bennünk élő sárkány a mélység ura, míg a sast minden időkben a felsőbb énünkkel, a magasabb tudatossággal, a szellemmel hozták összefüggésbe.

Talán szeretnénk felfelé szállva megszabadulni az élet nehézségeitől, hiszen fentről minden sokkal letisztultabb, ott nem zavarnak felkavaró érzelmeink és nagyobb a rálátásunk az életünkre. Szinte minden vallás erre a kiemelkedésre hív bennünket.
De sokszor elfeledkezünk a kígyóról, mert ehhez a szimbólumhoz rengeteg negatív hiedelem társul. Tudatunkban hozzákapcsoljuk a tisztátalanságot, a bűnt, az undort… és még sorolhatnám. A sárkány az európai mitológiában ellenséges és gonosz erő, akit le kell győzni a hős lovagnak. A kínai sárkányok viszont jóságos és bölcs lények, az őserő hordozói. A honfoglalás idején a magyaroknál a sárkány egy törzsi tisztséget jelölt és jelentése „fehér kán” volt.

A különböző nézőpontok és hitek mögött azonban ott van az az archetipikus összefüggés, amiben ezek a mitológiai lények igazából ugyanannak az őserőnek kétféle megjelenési formái, amelyek a főnix alakjában egyesülnek.
Az asztrológiában a Plútó bolygói erejéhez társítják ezeket a szimbólumokat, ami óriási transzformáló erőt képvisel a lényünkben. Ezért inkább érdemes egy átalakulási folyamat „állomásaiként” tekinteni rájuk, hogy a legmélyebb erőforrásunk erejét felhasználva valóban magasra emelkedhessünk.

Adjunk most teret ennek az átalakulásnak ezzel a tánccal, sok felszabadító, erőteljes zenével, hogy a mélység és magasság hatalmas távolságát áthidalva megtapasztalhassuk a bennünk munkáló átalakító, regeneráló erőt."

Szeretettel ajánlom a RITUÁLTÁNC új weboldalát, ahol minden mozgásmeditáció fenn van! Kérjük, hogy ezt használjátok a mozgásmeditációkra való bejelentkezéshez!
www.ritualtanc.com

A Mágus időszakában adok hírt arról, hogy jövő év február 1-én új Mágikus nő sorozat indul! MÁGIKUS NŐ - BEVATÁS A NŐISÉG REJTETT ÖSSZEFÜGGÉSEIBE>>>
5 alkalmas zárt női csoport havonta 1 szombaton

"A női erő teljessége alanyi jogon jár minden nőnek.
Elvileg képesek is vagyunk hozzáférni ehhez az erőkészlethez. De sajnos a gyakorlati megvalósítás sokszor várat magára és sokunk nem érzi elég nőiesnek magát.
Anyáink nem tanították meg nekünk, mit is jelent nőnek lenni a mai társadalomban. Már ők sem tudták. Hiányoznak ugyanis a női beavatások, azok a szakrális élmények, amitől kibontakozhat bennünk nőiségünk virága.
Ezen a női csoporton egy nagyon átfogó és átható beavatási út nyílik meg a résztevők számára.
Erre a misztérium utazásra hívunk, ha szeretnéd pótolni az elveszett tanítást és megeleveníteni magadban nőiséged mélységeit és magasságait egyaránt.
Az 5 alkalmas női kör az 5 őselemmel való kapcsolódáson keresztül 4 különleges lénnyel, mágikus állattal is összefűz bennünket. Az ő erejük és speciális üzenetük segít nekünk, hogy elveszettnek hitt tulajdonságainkat visszaszerezzük, és megtagadott lélekrészeink újra integrálódjanak lényünkben.
Az 5. elem maga a Mágikus nő, aki a lényében egyesíti, és magasabb szintre emeli az élet alapelemeit."

Érdemes most regisztrálni, mert dec. 31-ig jelentős kedvezménnyel tudsz jelentkezni a programra + 1 csomag Mágikus nő kártyával is megajándékozunk! 

Szeretettel,
a Lélekszíntér csapata