Archetípusok meséi - A Csontváz asszony

ARCHETÍPUSOK MESÉI – A Csontváz Asszony

Mozgás-orientált önismereti utazás a Lélekszíntéren a mesék csodálatos világának segítségével

Időpont: 2020.02.19. szerda 17:00-22:00h

Helyszín: Lélekszíntér, Budapest XIII. Balzac u. 39. félemelet, 5. kapucsengő

A program bemutatását és a bejelentkezési lehetőséget itt találod:

https://lelekszinter.hu/archetipusok-mesei

"A lány olyasmit tett, amit apja helytelenített, noha már senki sem emlékszik, mi is volt az valójában.

Az apa felvonszolta a leányát a sziklára és beletaszította a tengerbe. A halak megették a húsát és kivájták a szemét. Csontváza a tenger fenekén hevert, néha ide-oda görgött a víz áramlásával. 
Egy nap halász tűnt fel a vízen, volt idő, amikor sokan halásztak ebben az öbölben. Ez a halász azonban messziről sodródott ezekre a vizekre, s nem tudta, hogy a helybeliek nem járnak már ide, mondván, itt szellemek tanyáznak. 

A halász kivetette horgát, az lemerült a víz mélyére, s mi másba akadt volna bele, mint a Csontváz Asszony bordájába. A halász azt gondolta magában, " Ó, most aztán nagy hal akadt a horgomra. Most megfogtam! ..."

A Megújulás időszaka (Bak/Vízöntő/Halak)

Az erre az időszakra választott eszkimó mese erőteljes és megható történet „befejezésekről-kezdetekről,” „kiáradásról-elapadásról”, a félelem és harag arcairól, „megfagyott tér-időről”, érzelmi sebek begyógyításáról, kiszolgáltatottságról-együttérzésről, lefelé-felfelé húzó erőkről, test és lélek kapcsolatáról.

A mesén és mozdulatokon keresztül arra hívunk, Nézz bele életed tükrébe: mi akar megújulni benned?

- Milyen életterületeken jelentkeznek életed során eddig elhanyagolt, elnyomott dolgok és érzelmek?

- Hogyan reagálsz, amikor félsz valamitől? Mit kezdesz a félelmeiddel?

- Hogy állsz a sérelmeid, haragod kifejezésével?

- Ki tudsz-e állni magadért? Mi az, amit megtennél magadért?

- Mit vesz el és mit adhat a kitaszítottság érzése?

- El tudsz-e fogadni mástól segítséget?

- Mely életterületeken hajlasz a szokatlan, váratlan cselekvési módokra, amelyek ellentmondanak a logikus és következetes gondolkodásnak?

A földi jegyek közül a Bakban nyilvánul meg legsűrűbb formájában az anyag. A Szaturnusz azért hagyja megerősödni mindazt, ami régi, elavult bennünk; hogy a sűrűsödés, korlátozás leckéin keresztül elindulhasson a változás. Rajtunk múlik, hogy az előttünk álló utat milyen irányba járjuk be az adott keretek között, érzelmi reakcióink milyen változásokon mennek át.

A Vízöntő a változásokat, a megújulást segíti elő életünkben. Időről időre szétrobbantja fizikai, lelki kötődéseink, érzelmi sebeink megkövesedett formáit, hogy ezzel helyet teremtsen az élet megújulására. Energiájának hatására életutunk során el kell hagynunk régi, megszokott utakat; hogy tovább fejlődjünk; vezérlő és védelmező ösztöneink lassan intuitív megértéssé alakuljanak át.

Az állatövi jegyek utolsó állomásának archetípusa segít meghallani valódi vágyainkat, eloldani a kötelékeket, hogy különböző létállapotaink átjárhatóvá váljanak. Arra tanít, hogy nincs végleges megsemmisülés, csak változás és átalakulás. Az elengedés tapasztalásain keresztül nyerünk lehetőséget, hogy újjászülessünk valami másban.

Földi keretek között a teljesség megélésének egyik legszebb formája a párkapcsolat. Kibogozva, ami a felszínre bukkant, megláthatjuk a másikat és önmagunkat. Mert gyógyíthat, ha meglátjuk a másik történetét és ő meglátja a miénket. Amitől félünk, megerősíthet és meggyógyíthat.

Az odaadó szerelemben az ember szembenéz saját félelmeivel és legyőzi azokat, hittel és bizalommal megérinti a másikat és újjászületik vele.

Szeretettel várunk!
Bori & Era