Blogok

A Nyilas havában a bennünk élő PAP/NŐVEL ismerkedünk.
Különböző színtereken, más más megközelítésben próbáljuk megragadni ennek a szerepszemélyiségnek a jellemzőit. Jó segítség ehhez az a szimbolika, az a képi világ, ahogy a különböző kultúrák művészei ábrázolták ezt az archetípust.

A Nyilas eredeti képi szimbóluma egy szárnyas kentaurt ábrázol. Ennek a lénynek emberi felsőteste és ló alsóteste van és nyilával az égre céloz. 

Neked mit jelent ez a kép?  Érzékeled-e, milyen minőségeket, erőket hordoz ez a szimbólum?

Brigitte Hamman így ír erről a témáról a Tizenkét archetípus c. könyvében:
"A fizikai halál ismeretéből megszületik egy olyan erő utáni vágyódás, amely ott van minden történés mögött, és amely az elkerülhetetlen eseményeknek értelmet ad és megmutatja az összefüggéseket. A...

Hová vezet az utad következő fázisa?
Ismered-e életed irányait? Bejártál-e minden tájat, amire a lelked vágyott?

Ezeknek a kérdéseknek mentén haladunk tovább a Lélekszíntér belső utazásán. A Pap/nő archetípusa azt üzeni nekünk, hogy tágítsuk ki szellemi horizontunkat annak érdekében, hogy jobban átláthassuk életünket. 

A tér és irányérzék mindig is nagyon fontos volt az ember számára, hogy meghatározhassa a helyét a Földön, és haladhasson kitűzött céljai felé.
Amikor még nem voltak autópályák és táblák mindenütt, akkor az emberek az egyszerű térképek, a csillagok állása, a szél fújása és a belső megérzéseik alapján is képesek voltak tájékozódni.
Sajnos manapság gyengül ez a képességünk, és már nem igazán tudunk GPS nélkül tájékozódni a térben. Ezzel átadjuk magunkat a gépek vezérelte társadalom...

A négy hét fő fényszögei:  Jupiter a Bak jegyébe lép; Merkúr-Plútó szextil; Vénusz-Mars szextil; Nap-Neptunusz kvadrát; Vénusz-Neptunusz szextil; Merkúr a Nyilas jegyébe lép; Vénusz-Szaturnusz együttállás; Nap-Hold szembenállás (telihold); Mars-Neptunusz trigon; Vénusz-Plútó együttállás; Jupiter-Uránusz trigon; Mars-Szaturnusz együttállás; Vénusz a Vízöntő jegyébe lép; Merkúr-Neptunusz kvadrát; Mars-Plútó szextil; Vénusz-Uránusz kvadrát; Nap a Bak jegyébe lép; Nap-Uránusz trigon; Nap-Hold együttállás (újhold); Merkúr a Bak jegyébe lép; Merkúr-Uránusz trigon; Merkúr-Jupiter együttállás

A mottó: A karácsonyi készülődés viszonylag zökkenőmentesen alakul, csak december 18-20 között lesznek nehezebb közlekedési és vitás helyzetek. Karácsony ünnepének néhány napján szinte észrevétlenül belopakodik az életünkbe az új fejezet, vegyük észre, figyeljük rá, gondozzuk!

...

Alapvető bizalom

Nagyon szeretem ezt a kártyát az Osho Tarotból. A címe - Pillanatról pillanatra.
Arról a létállapotról mesél, amikor megszületik bennünk a bizalom az élet felé. Annak a hite, hogy abból az áramló kavargásból, ami az élet folytonos hullámzása, mindig kiemelkedik az a szilárd talaj, amire lépve tovább haladhatunk életünk ösvényén.

Ez a szimbolikus ábrázolás is a Pap/nő archetípusra irányítja a figyelmünket.
A Nyilas jegyében most ezt a lélek - szerepet emelhetjük egyre tudatosabb szintre a...

A Pap, Papnő archetípusa lelki és szellemi fejlődésre hív.
Olyan képességeket szeretne felébreszteni, kifejleszteni bennünk, amivel egy tágabb valóságba is bepillantást nyerhetünk.

Régen nagyon nagy hatalmuk volt a papoknak és a papnőknek, mert ők voltak a tudás birtokosai, amit az egyszeri ember nem mondhatott magáénak. Az ő szerepük volt, hogy hidat képezzenek a szellemi és az anyagi világ között. Kapcsolatban voltak a magasabb dimenziókkal és az általuk „áthozott” üzenetek, jóslatok nagy, gyakran sorsfordító hatással voltak az emberekre. Isten földi helytartóiként felnéztek rájuk és sokszor vezető szerepet játszottak a világi, társadalmi ügyekben is.
Kultúrák és vallási tradíciók, hitrendszerek követik egymást és a mai napig az igazságkeresők rendelkezésére állnak. Papjai és...

A Skorpió havában a Mágus archetípusával ismerkedünk, utazhatunk a Lélekszíntér és a RituálTánc programjain.
Minden őstípus egy meghatározott képesség-csomagot rejt magában, melyhez emberként hozzáférhetünk és jogunk van hozzáférni. Szerintem főként ezt kellene tanítani az iskolákban ahhoz, hogy azt az életet éljük, amit "megálmodunk" és amiért ide jöttünk a földi létbe.
A bennünk élő Mágus hatni akar, változást szeretne, teremteni vágyik. Ennek a teremtő erőnek a felszabadítása tehát az egyik legfontosabb kihívás! 
Sajnos hatókörünk erősen korlátozott, pedig nem így születünk meg. De a belénk nevelt "látószögek" tompítják azt a hiperszuper képességet, mellyel fókuszálhatjuk azt a hatalmas energiát, ami bennünk van. Erőnk nagy részét nem is érzékeljük, más részei pedig "tiltó listán" vannak, mint...

A polaritások világában azzal, hogy a fényt keressük, erősítjük az árnyékot is.

Bizonyos tulajdonságainkra fókuszálunk, kiemeljük őket, hiszen szükségünk van rájuk, hogy elérjük a céljainkat. Dolgozom rajta - szoktuk mondani.
És mi van mindazzal, amire nem tudunk figyelni? Mi lesz gyengeségünkkel, sértődöttségünkkel, elégedetlenségeinkkel? 

Szőnyeg alá söpört helyzetek, félmegoldások, lezáratlan konfliktusok várnak ránk a "pincében" - ahogy tudatalattinkat szoktuk emlegetni. Néha szinte halljuk kis szörnyeink dörömbölését: Gyere már, foglalkozz velem is!!!

Nagyon sokszor az az oka idegeségünknek, hogy nem tudunk, nem  akarunk szembenézni a mélyben rejtőző dolgokkal. Így valami hangtompítót kell beszereznünk, hogy ne halljuk a kiabálást, a nyöszörgést...
Eszünk, iszunk, tévézünk,...

A négy hét fő fényszögei:  Vénusz a Nyilas jegyébe lép; még él a Mars-Szaturnusz kvadrát; Merkúr hátráló mozgásba kezd; Mars-Plútó kvadrát; Nap-Szaturnusz szextil; Nap-Neptunusz trigon; Szaturnusz-Neptunusz szextil; Merkúr-Plútó szextil; Nap-Hold szembenállás (telihold); Mars-Jupiter szextil; Merkúr-Szaturnusz szextil; Nap-Plútó szextil; Merkúr-Neptunusz trigon; Vénusz-Neptunusz kvadrát; Merkúr hátrálása megáll; Mars a Skorpió jegyébe lép; Nap a Nyilas jegyébe lép; Merkúr elindul előre; Mars-Uránusz szembenállás; Vénusz-Jupiter együttállás; Vénusz a Bak jegyébe lép; Neptunusz hátrálása megáll; Nap-Hold együttállás (újhold); Neptunusz előre indul; Merkúr-Neptunusz trigon; Vénusz-Uránusz trigon; Merkúr-Szaturnusz szextil

A mottó: Nehéz hónapkezdés után enyhülés jön – csak a közlekedés és az ügyintézés marad továbbra is nehezített. Felelősségteljes és előrelátó gondolkodással, befogadással, elfogadással és lágy zenéket hallgatva egész jó kis...

Kedves Olvasónk!

Ma van halloween napja, ami nálunk csak pár éve vált "divatossá". De azt vajon tudod-e, hogy a mindenszentek előestéjén tartott halloween a kísértetek és démonok pogány kelta ünnepére, a samhain-ra vezethető vissza.

Az ünnep eredete

A kelták két évszakra osztották fel az évet. A tél Samhainkor, azaz az október 31-ről november 1-re virradó éjszakán kezdődött, és május 1-ig tartott. Úgy hitték, ilyenkor a napisten Samhain a halál és sötétség istenének fogságába kerül, aki október 31-én éjjel összehívja a halottak szellemeit. A kelta papok ezért ilyenkor a hegytetőn, a szent tölgyfák alatt tüzeket gyújtottak, áldozatokat mutattak be, és a tűz körül táncoltak. November elsején reggel pedig minden családnak parazsat adtak, hogy új tüzeket gyújthassanak, és ezzel a meleggel űzzék el otthonaikból a gonosz...

Nagyon szeretem a mágiáról és mágikus lényekről szóló filmeket.
Amikor a mindennapi történések elszürkülnek és úgy érzem, nincs elég hatásom a saját életemre, néha alig várom, hogy egy jó kis mágusos filmet nézzek. Már a kezdő zene is elvarászol, mert mély tónusú és azt sejteti, hogy itt valami nem hétköznapi és veszélyes fog történni...
A főhős küzdelmét a gonosz erőkkel bíró fekete mágus akadályozza és a mindig éppen jókor érkező fehér mágus segíti. Nem hiányoznak a különleges képességek, az áramló fények, az átalakulás... Persze, hogy győz a jó, de én néha azért együtt érzek a sötét varázslóval és a gonosz varázslónővel is. Hiszen, ha ők nem lennének, akkor nem létezhetne a győzelem csodája!

A filmek, a könyvek és a mesék az archetípusok ősi történeteinek hordozói. Fontos, hogy...

Oldalak