Asztrológiai szösszenetek Szilágyi Katitól 2022. május 1 – 31.

A négy hét fő fényszögei: Nap-Hold-Uránusz együttállás (újhold az Uránusszal); Vénusz-Jupiter-Neptunusz együttállás még tart; Vénusz-Plútó szextil; Vénusz a Kos jegyébe lép; Mars-Uránusz szextil; Jupiter-Plútó szextil; Nap-Uránusz együttállás; Merkúr-Vénusz szextil; Nap-Mars szextil; Merkúr visszafelé indul; Jupiter a Kos jegyébe lép; Nap-Szaturnusz kvadrát; Nap-Neptunusz szextil; Nap-Hold szembenállás (telihold), Szaturnusz kvadrátban; Mars-Neptunusz együttállás; Nap-Plútó trigon; Jupiter-Merkúr szextil; Nap az Ikrek jegyébe lép;  Nap-Merkúr együttállás; Merkúr visszalép a Bikába; Nap-Jupiter szextil; Vénusz-Szaturnusz szextil; Mars-Merkúr szextil; Mars a Kos jegyébe lép; Merkúr-Plútó trigon; Vénusz-Plútó kvadrát; Vénusz a Bika jegyébe lép; Jupiter-Mars együttállás; Nap-Hold együttállás; Merkúr-Szaturnusz kvadrát (tág)  

A mottó:  Májusban gyors és szélsőséges hullámvasút várható: váratlan eseménnyel indít az újhold, utána zavaros, de akár kellemesnek is mondható helyzetek, hónap közepén nehézségek, majd átmeneti lankadás után ismét harcias hangulatok    

Május hullámvasútra ültet bennünket, főleg érzelmileg, de eseményekben is. Igaz, hogy ezt már lassan kezdjük megszokni. Egy homályos, rengeteg téves információval nehezített terepen haladunk előre, ahol időnként váratlan „gránátok és villámok” robbannak – remélhetőleg, csak átvitt értelemben. A háború vége ebben a tévinformációkkal zsúfolt időszakban megjósolhatatlan: a hónap eleji, közepi, és végi energiák nem kedveznek a háború befejezésének, de a köztes időszakokban jöhet enyhülés vagy tűzszünet. Az átlagos megélésünk az lesz, hogy a dolgok a fejünk felett játszódnak, és még az sem érthető, hogy mik játszódnak. Ezért célszerű a nagy események helyett saját kis ügyeinket intézni, elindítani akkor, amikor erre lehetőség nyílik. Az élet zajlik, és élni akar, a homály ellenére – a mi részvételünkre is vár.

VÁLTOZÉKONY ÉS KISZÁMÍTHATATLAN MÁJUS

Az áprilist az érthetetlen üzenetek és áttekinthetetlen események jellemezték, ami leginkább az általános háttérszorongás növekedésével járt együtt. A környékünkön zajló háború nem csitult, de egymásnak teljesen ellentmondó hírek és várakozások születtek ezzel kapcsolatosan – senki nem ismeri már ki magát, még abban sem, hogy mikor ki lő - talán a harcoló felek sem tudják pontosan. A Vénusz-Jupiter-Merkúr-Neptunusz-Hold sűrű találkozásai által jelzett köd és homály leginkább félretájékoztatásban, téves várakozásokban, csalódásokban, és egyfajta áthatolhatatlan, elég nyomasztó bizonytalanság érzésben nyilvánult meg, amit csak fokoz a nagy számban érkező menekültek rémülete és fásultsága. A média által felröppentett, tényleges háborús intézkedésekről és várható nehézségekről szóló, sokszor egymással ellentétes vészhírek egyetlen percig nem könnyítik meg a tájékozódást a világban.  

Májusban is küzdeni fogunk ezzel a körülöttünk gomolygó, a tisztánlátást, a tervezést és a valódi cselekvést lehetetlenné tévő, sűrű, vattaszerű homályfergeteggel, amibe mindjárt május elején belecsap egy váratlan villám, és meghimbálja a ködben úszó hajónkat.

Az egész helyzet leginkább az egyik klasszikus Monty Python-film, az Erik, a viking egyik jelenetére emlékeztet: a vikingek hajóútjukon át kell keljenek egy sűrű ködrétegen, amelynek során áthaladnak a Világ Kapuin, és az Ismeretlenben találják magukat, ahol csalóka nap ragyog rájuk. https://youtube.com/clip/Ugkx7GHeuSmL2pM-IUAE4B05IpEgt-X-M2hI

A hónap eleji váratlan „villámlást” az Uránusz és a Nap együttállása jelzi. Ekkor lehetnek viharok, viharos szél, zivatarok, mennydörgés, és hirtelen fordulatok, események is. Utána tovább folyik, viszonylag zökkenőmentesen, az élet – ugyan a Vénusz Kos jegyébe lépésével erősödik a harcias hangulat, de alapjában nem történnek nagyon negatív események.

A következő fordulatot május 11-e jelenti, ekkor két égi jelzés is van: a Merkúr hátrafelé indul, gátolva az eddig nagyjából jól menő ügyeinket, illetve a Jupiter a Kos jegyébe lép. Egyik sem a megnyugvást hozza: a Kos jegyében a Jupiter inkább a „nekem van igazam, az a törvény, amit én mondok” -energiát erősíti fel. Ezt mindenben és minden szinten fogjuk érezni, mindenki kihirdeti saját igazát és saját betartandó szabályait, amit a külvilág kétkedéssel vegyes, dacos beletörődéssel fogad.

Május közepén, a telihold egyben a Szaturnusszal is kvadrátban áll fel, ez komoly megszorító energiákat hoz magával. Érzelmileg nem leszünk feldobva ebben az időben, esetleg újabb – nem koronavírusból fakadó – korlátozásokról értesülhetünk.

Aztán néhány nap múlva megint elindul a hullámvasút felfelé, amikor a Nap az Ikrek jegyébe lép: minden nehezetítettség (pl. hátráló Merkúr) ellenére próbálunk visszatalálni a normál kerékvágásba.

Sajnos a hónap vége, május 25-e után fokozza a harcias lendületet. A Mars is a Kos jegyébe lép, együtt áll a Jupiterrel. Nagyon sok energiát jelöl ez az állás, amit akár munkára is foghatnánk – kertásásra, nagy energiabefektetést igénylő sportra, túrára például remek ez az állás. De a bizonytalanság és a zűrzavaros információk miatt az „elegem van” dacos érzését is erősíti majd.

Ebben a hónapban kétszer is lesz újhold, az első, a hónap elején lévő, reménytelibb, a második, a hónap végén lévő, dühösebb energiákat, és további korlátozó helyzeteket hoz magával – ez május 25-től körülbelül június 3-ig tart, amikor végre a Merkúr ismét elindul előre, és ezzel megint megpróbálhatunk visszazökkenni a normál ügymenetbe.

Összefoglalva: május nem hozza meg azt a lelki áttörést, amire várunk. Természetesen mindenkinek az egyéni horoszkópja szerint alakulnak az események, és hozhat bőven pozitív történéseket, különösen május 6 és 11, illetve május 18 és 25 között.

Május elejére, legvégére, és 15-16-ára, ha lehet, ne időzítsünk fontosabb szerződéseket, tárgyalásokat, ügyintézéseket, mert a zűrzavar ezekben az időszakokban lesz a legerősebb.

KÉT VILÁG KÖZÖTTI TRANSZFORMÁCIÓBAN – A VÍZÖNTŐ-KOR KEZDETE No.1 BIKA URÁNUSZ – a ragaszkodás elengedése

A Vízöntő korszak első lehelete az Uránusz felfedezésével, ezzel együtt a francia forradalommal és a polgárosodással érkezett el hozzánk. Azóta fokozatosan és folyamatosan egyre jobban áthatja a világunkat, lebontotta a régi feudális rendszereket a világ legtöbb részében,  elkezdte feszegetni az emberek közötti egyenlőség kérdését először a nők szavazati jogának, a párkapcsolatok szabadabbá válásának, a faji előítéletek, a társadalmi egyenlőtlenségek témáival. Ezek a kérdések még távolról sem oldódtak meg, de az, hogy megjelenhettek, már a Vízöntő energiák beáramlásával történhetett.  Az első, majd a második világháború után indulhatott el az egyén feltörekvésének, az egyéniség, az egyedi jellemvonások és képességek fontosságának kora, amit felgyorsított az 1960-as évekkel elérkező szexuális forradalom, majd a kilencvenes években az információtechnológia berobbanása.

Az egyre erősödő Vízöntő áramlatok magukkal hozták annak szükségszerűségét, hogy a korábban kialakult nagy rendszerek folyamatosan változzanak, illetve ezzel párhuzamosan a korábbi értékek gyors avulása zajlik. Nagyon régóta fennálló rendszerek működése kezdett akadozni, főleg társadalmi szinten. A korábban meglévő trend, hogy az előző generáció átadja tudását, ismereteit, és tanácsaival segíti az újabbat,  gyorsan ellehetetlenült: a környezet olyan őrült gyorsasággal kezdett változni, hogy a korábbi tapasztalatok egyre kevésbé voltak relevánsak – az információtechnológia megérkeztével sokszor tapasztalható jelenség, hogy a korábbi generáció elárvultan és zavarodottan toporog a tapasztalataival, amit nem tud továbbadni – ellenkező irányban, a fiatalabbaktól viszont nehezen fogad el tanácsot, hiszen eddig ez nem így működött. A fiatalabb generációknak pedig sem idejük, sem lehetőségük nincs átadni saját készségeiket az esetek nagy részében. Ez az új energia a társadalom erjedését hozta, amely 2020 márciustól jóval nagyobb sebességre kapcsolt, elvágva egymástól a generációkat.

A társadalmi átalakulást több égitest is jelzi az asztrológiában: az Uránusz a Bika jegyében, a Plútó a Bak jegyében, a Szaturnusz a Vízöntő jegyében, illetve a Neptunusz a Halak jegyében.

Ezek közül elsőként a Bika jegyében járó Uránuszt vesszük szemügyre közelebbről.

A Vízöntő jegyhez a Szaturnusz és az Uránusz bolygó társítható. A Szaturnusz a felelősséget, az Uránusz a radikális változást, az eredetiséget, a hirtelenséget, és a digitális technológiát, és a megvilágosodást is jelképezi (többek között).

Az Uránusz 2018 májusában lépett a fenállót, meglévőt, konzervatívat, az anyagot, a természetet és a kialakult rendszereket szimbolizáló Bika jegyébe, és hosszú időn keresztül (7 éven át, 2026 április végéig) itt jár fel és alá. Mindenbe, ami anyagi, megszokott, hagyományos természeti élet, beleviszi az Uránusz hirtelenségét, felfordulását, egyediségét, egyéniségét és megvilágosító, anyagtalanító, időnként elsöprő hatását.

Vagyis, a Vízöntő kor energiája ebben a hét évben az anyagi létezésünket, a megszokott, berendezett életünket, és a természet normál működését, a természethez fűződő kapcsolatunkat is kifordítja a sarkából. A természet erre felfordulással, földrengéssel, nap-, és szélviharokkal, villámokkal reagál, az ember pedig várhatóan egyre jobban a különböző új technológiák felé fordul. Hasadékok, törések jelenhetnek meg a földön és a társadalomban. Az erős anyagba rögzítettség, a „földelés”, átmenetileg gyengül. Erősödnek a szellemi, spirituális beáramlások, egyre több ember válik ezekre nyitottá. Életünk eddigi anyagi alapjai változnak, a pénzhez való viszonyunk, a pénzszerzés és a pénz maga is, átalakul, anyagtalanodik, megfoghatatlanná (virtuálissá) válik. A biztonságunkat jelentő, megszokott földi jelenségek, például az évszakok, felborulnak. A társadalmi rendszerek ugyancsak borulnak, helyükbe különböző új ideológiák lépnek.

Hét év sok időnek tűnik, de ezeknek a változásoknak az átéléséhez igen kevés. Semmit sem tudunk megszokni, már jön a következő, változásra ösztökélő hullám. Mintha folyamatosan változna a talaj a lábunk alatt, és a kötelet, amibe kapaszkodnánk, átjárja a 220 volt feszültsége.  A Bika Uránusszal hiába vágyunk vissza a régi bukolikus, gyönyörű tájban zajló, kiszámítható és lassú életformánkra – az már ebben a formában nem visszahozható. Egyetlen dolgot tehetünk ebben a viharban: elengedünk mindent, amibe kapaszkodunk, és elrugaszkodunk. A levegőbe felugorva mindent könnyebb elviselni, és az új tájat is jobban láthatjuk fentről. Ne legyen Stockholm-szindrómánk: ne ragaszkodjunk körömszakadtáig ahhoz a materiális gondolkodáshoz, és világhoz, ami és ahogy eddig működött, hiszen az ember szárnyaló lelkét és szellemét fogságban tartotta, még, ha meg is szoktuk! Szellemünk most lassan letépi láncait, és kiszabadul.

Ennek a hétéves folyamatnak most járunk a közepén, ezért várható, hogy ezek a változtató jelenségek erősödni fognak. Készüljünk fel a minket átjáró isteni energiák befogadására azzal, hogy a ragaszkodásunkat kordában tartjuk, és ahol lehet, elengedjük.

Szilágyi Katalin asztrológus írása
Bejelentkezés: kati.szilagy@gmail.com, 20 385 9483

Miben tud egy asztrológus segíteni? Személyes erőforrásaink, feladataink, kiaknázható, illetve fejlesztendő adottságaink felmérésében.  Új meglátásokat találni abban, hogy mi a dolgunk a világban. Elemezni az adott élethelyzeteket, az életünkben aktuálisan jelentkező feladatokat. Átlátni szövevényes kapcsolódásainkat másokkal, párkapcsolatban, munkahelyen.
https://asztrocsaladallitas.hu/asztrologia/

Ebben az időszakban a Szerető archetípus van a fókuszban. Itt olvashatsz többet róla:
SZERETŐ ARCHETÍPUS>>>

A hozzá kapcsolódó hanganyagot itt vásárolhatod meg:
IMAGINÁCIÓS UTAZÁS A SZERETŐ ARCHETÍPUSSAL>>>