Asztrológiai szösszenetek Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei: Hold-Szaturnusz együttállás; Merkúr-Nap-Hold-Szaturnusz együttállás (újhold a Szaturnusszal); Nap-Uránusz szextil; Mars-Plútó együttállás; Vénusz-Plútó együttállás; Nap-Jupiter együttállás; Mars a Vízöntő jegyébe lép; Vénusz a Vízöntő jegyébe lép; Mars-Vénusz együttállás; Merkúr a Halak jegyébe lép; Nap-Neptunusz együttállás; Hold-Plútó szembenállás; Merkúr-Uránusz szextil; Nap-Hold szembenállás (telihold); Nap-Plútó szextil; Vénusz-Uránusz kvadrát; Nap a Kos jegyébe lép; Merkúr-Jupiter együttállás; Mars-Uránusz kvadrát; Merkúr-Neptunusz együttállás; Merkúr-Plútó szextil; Hold-Plútó együttállás; Merkúr a Kos jegyébe lép; Hold összeköti a Mars, Vénusz, és Szaturnusz együttállását, Uránusz kvadrátban 

A mottó:  Nehéz, harcos és ijesztő hókezdet után lassú javulás, enyhülés, március 20-tól új, friss energia      

Február a háború hónapja volt és még március elejét is ez az energia uralja. Utána azonban változást tapasztalunk, bár a kommunikáció folyamata, a hírközlés, a számítástechnikai eszközök működése, valamint a természet és az időjárás továbbra sem lesz kiszámítható. Március 2-3 a hónap két legnehezebb napja, utána lassú javulás mutatkozhat. Március 20-án indul az új asztrológiai év, idén a Jupiter éve lesz, ezért reménykedhetünk abban, hogy az előző két, érzelmileg és fizikálisan is megterhelő évnél könnyebb évünk lesz, a bezártság és elzárkózás után a nyitottság lesz az uralkodó. Fontos, hogy foglalkozzunk alapvető szellemi dolgainkkal, vallási, spirituális kérdésekkel – az év feladata, hogy végre megtaláljuk az ember helyét és feladatát a világban! Nem a mobiljátékok, nem a hírektől való függés és nem is a tévénézés lesz az.

HÓNAP ELEJÉN NEHÉZSÉGEK, UTÁNA ENYHÜLÉS 

Február végét a háború híre, eseményei és hangulata uralták. Sajnos, ezek az energiák még március első hetében is jelen vannak, sőt, erősödnek. A Merkúr és a Szaturnusz együttállásának jegyében létrejövő újhold azt mutatja, hogy a kommunikáció minden téren igen nehéz lesz, komoly korlátokba ütközik, időnként ellehetetlenül. Mivel az újhold horoszkópja egy hónapig érvényes, ezért a kommunikációs korlátok egész márciust jellemezni fogják

Szigorú megszólalások, a hírközlés és a közlekedés nehezítettsége társul még ehhez ebben az időszakban. Vagyis, korlátok merülnek fel a közlekedésben (légiközlekedés), illetve olyan események jelentkezhetnek az életünkben, amelyek saját előrejutásunkat, az ügymenetet akadályozhatják (pl: nem fogad az ügyintéző a hivatalban, átmeneti betegség vagy „dugóba kerülés” miatt nem jutunk el egy fontos szerződés aláírásához, stb.). Éppen ezért célszerű, ha március első hetére nem időzítünk sem szerződés aláírást, sem fontos utazásokat – mindent halasztani lehet.
A kitört háború március első hetében még várhatóan folytatódni fog, sőt, március 2-3-a körül, amikor a Mars és a Plútó együttállása pontossá válik, még be is durvulhat. Ez a férfiakat és nőket egyaránt érinteni fogja, mivel a Mars és a Vénusz nagyjából még március hónapban is együtt halad, így a Plútót is együtt érik el. Ez az égi helyzet leginkább úgy fordítható le, hogy „szélsőséges agresszió”, ami az életünkben mindenhol megjelenhet, nemcsak egy külső háborúban, bombák robbanásában.

Figyeljünk az utakon, figyeljük saját dühös késztetéseinket, végletes érzelmeinket. Sportolás közben legyünk triplán elővigyázatosak, hogy elkerüljük a sérülést. Még a háborúellenes tüntetések is lehetnek agresszívek, nagyon fontos, hogy ebben az időben kellő mértéktartást tanúsítsunk.
A Mars-Vénusz-Plútó együttállás természeti katasztrófák lehetőségét is jelzi, elsősorban tűzeseteket, tűzhányó kitöréseket. A Merkúr-Szaturnusz együttállása pedig a földrengéseket jelölheti, tehát ezek mind járhatnak együtt.

A fenti nehezítések egy kicsit könnyebbednek, amikor a Mars és a Vénusz is elhagyja a Bak jegyét és a Plútó környezetét, ez március 6-án következik be.

Március második hetében tehát fokozatos oldódást tapasztalhatunk, az agresszív késztetések enyhülését. A kommunikáció és az ügyintézés továbbra is nehézkes, a pénzügyek, gazdasági ügyek is zavarossá válnak, amikor a Merkúr a Halak jegyébe lép március 10-én. De legalább a harci kedv is lanyhul, a Halak vizes jegye egy kicsit lehűti a kedélyeket.

Március 13-án a Nap együtt áll a Neptunusszal, ez igazi zavaros helyzetet, esetleg sok esőt és ebből fakadó áradásokat jelölhet (ugyanekkor az érzelmeinkben is szélsőséges ingadozást észlelhetünk). Ha a hosszú hétvégére elutazunk, akkor lehetőleg ne március 13-án induljunk útnak, mert nagy lesz a bizonytalanság mindenhol. Ugyanez igaz a tömegrendezvényekre is, ahol úgy fogjuk érezni, hogy „összevissza beszél mindenki” – és ez nem áll majd messze a valóságtól.

Nemzeti ünnepünk után, különösen pedig a március 18-i telihold után, egy kicsit elsimulni látszanak a dolgaink. A háború várhatóan eddigre visszahúzódik, a Nap Kos jegyébe lépésével kezdődő asztrológiai újév már nem az agresszív energiák jegyében kezdődik. De a kommunikáció és a gazdaság működése továbbra is kiszámíthatatlan, sokszor megtévesztő lesz, sok lesz az álhír, a becsapások és a csalások.

Március végén még lesz két nap, amikor nehézségek várhatók, 22-23-a, elsősorban a ködösítés, a bizonytalanság, és a félretájékoztatások miatt. Ekkor erős viharok is jelentkezhetnek (Mars-Uránusz kvadrát).

De a természet feléled, 27-én a Merkúr már a Kos jegyébe lép, elindulnak az ügyeink, megindul a szervezés, a cselekvési vágyunk erősödik, és a lehetőségeink is javulnak. Bár még kicsit sokkosak, érzelmileg visszafogottak vagyunk a korábban átélt érzelmi nehézségektől, mégis egy új ébredést és kezdetet élhetünk meg március végén, melyet az április elején jelentkező nehézségek sem tudnak visszafogni.

INDUL A JUPITER ÉVE

Mivel az asztrológiai évkezdet nem január 1-vel indul, hanem a tavaszi nap-éj egyenlőség idejével, amikor a Nap a Kos jegyébe lép, ezért a márciusi előrejelzésben mindig kap egy kis részt az előretekintés az előttünk álló évre. Minden évnek van egy meghatározó energiája, amelyet egy-egy égitest jelez, a káldeusi bolygósorrendnek megfelelően.

A Szaturnusz feladatokkal terhelt évét tudjuk magunk mögött: látványos, ijesztő, agresszív  indulatokkal zárult - ugyanakkor a felelős segítségnyújtás felébredésével is. A Szaturnusz a szembesülésről, a józan helyzetfelmérésről, és az ehhez kapcsolódó munka elvégzéséről szól. Az év végén kitört háború és a hozzá kapcsolódó egymásra mutogatás azt jelzi, hogy a Szaturnusz éve által várt felnőtté válás, és az ehhez tartozó felelősségteljes viselkedés sajnos az emberiség csak egy kisebb részénél történt meg. Ám ez sem elhanyagolható: ez a kisebb rész hajlandó volt beleállni az erejébe, hallatni a hangját, és gyakorolni saját, erőszakmentes eszközeit, vállalva bátran saját nézeteit, melyeket már nem a végletekig felfújt anyagi gyarapodás és a mások feletti uralom vezet. De kétségtelenül látszódott az is, hogy ez a kis rész nem a hangadó többség, egyelőre.

Az idei a Jupiter éve lesz: a Jupiter a jótétemények és az elfogadás jelképe, tehát jóval kevesebb fájdalmas megpróbáltatás várható, mint az előző két esztendőben. Szükségünk is van erre a töltekezésre, mivel a „világváltás” elmúlt két esztendeje eléggé leharcolta a hangulatunkat, a sok, egymás után jelentkező nehézséggel. 

Teljesen egyértelmű már mindenki számára, hogy egy új világba léptünk, és a régi, felelőtlen, gyermeki és anyagi örömökkel, cuki mobiltelefonokkal és csokiszökőkutakkal jellemezhető életünk végérvényésen más irányt vett. Most már az újjal kell foglalkoznunk, és az előző, szaturnuszi év arcunkba is nyomott jó néhány feladatot.

Mivel a Jupiter éve márciusban indul, ezért nem várható, hogy az előző évet záró fegyveres konfliktus világháborúvá teljesedik ki. Kapunk egy kis haladékot, hogy minél előbb megtaláljuk a hangot másokkal, és minél inkább hajlandóak legyünk elvégezni önmagunkban a munkát, ami szükséges a továbblépéshez – kezelni saját haragunkat, indulatainkat, helyére tenni a bennünk lévő vádaskodót.

Mit várhatunk Jupitertől? Elsősorban enyhülést, nyitást, egy kis fellélegzést. A Jupiter a „nagy jótevő”, a jóindulat szimbóluma, és az istenkeresésé is. Akkor tudja leginkább ránk árasztani jótéteményeit, ha befogadók és elfogadók vagyunk önmagunkkal és másokkal, és igyekszünk az anyagi, megfogható dolgok helyett a belső szellemi értékekkel foglalkozni. 

Ez lehet tehát az év központi üzenete is: minél inkább foglalkozunk szellemi dolgokkal, a bennünket összekapcsoló isteni kötelékkel, mások megértésével és elfogadásával, annál kevesebb akadály lesz a folyamatos pozitív áramlás útjában. A Jupiter évében új jogszabályok, politikai rendelkezések is születhetnek.
Ha mindez nem a szellemiség, és a másokkal való összekapcsoltság jegyében zajlik, vagyis nem növünk fel a jótéteményekhez, akkor a Jupiter ítélkezéssé,  mások vádlásává, értelmetlen jogi procedúrákká silányul – akkor a nyolcmilliárd ember nagy része úgy érzi majd, hogy „csakis én tudom a tutit és mindenki más hülye”. Akkor a Jupiterből a rongyrázás és a felfuvalkodottság marad, és ez jellemezheti az évünket.  

Könnyebb évnek ígérkezik a 2022 márciusával induló, mint az előző kettő. De egyben döntéshozó, és vízválasztó év is: elindul-e az emberiség a szellemiség felé, tudatossá válik-e isteni eredetére és arra, hogy elsősorban spirituális lény, és csak másodsorban anyagi?

Ha igen, akkor nagy politikai, ideológiai változások lesznek, lehetnek ebben az évben, melyek az összefogást, a másokon való segítést, és a befogadást támogatják, ennek megfelelően részesítve mindenkit a bőségben.

Ha nem, akkor bennemaradunk a konfliktusokban, melyeket értelmetlen jogi csűrés-csavarással igyekszünk megoldani, de azt tapasztaljuk, hogy nem lehet. Akkor erősödni fog a fennhéjázás az egyes nemzetek között (egyelőre szóban), hatalmas gazdagodások lesznek mások kárára, miközben a károsultak hibáztatása zajlik továbbra is.

Ha nem, akkor a bolygó szerencsésebbik felén élők féktelen pénzköltésbe, szórakozásba kezdenek, az utazások mértéke megnő, az értelmetlen pénzszórás fokozódik. Ami „nagy”, egyre nagyobb lesz, „érezzük már egy kicsit jól magunkat” jelszóval. Haverok, buli, bármi. Gazdasági és szellemi felfuvalkodottság jellemezheti az évet, ha csak az anyagi részünk mellett döntünk – a nagyhatalmak szupererősnek képzelik magukat, a tőzsde, a piacok, az árak elszabadulnak, mindenféle inflációs és egyéb léggömbök nőnek a fejünk helyén – de mint tudjuk, a léggömbök előbb-utóbb kidurrannak.

Ez a döntés a szellemi-anyagi részünk elsőbbsége között minden egyes emberben lejátszódik – és ennek eredője határozza majd meg a későbbi évek irányultságát.
A Hold és a Szaturnusz évének változásai letarolták a korábbi díszleteket, felmutatták a feladatokat. A Jupiter évében kell megalapoznunk a következő időszak szellemiségét és irányultságát.

Ha sikerül jól döntenünk, akkor 2022 lehet a szellemi gyarapodásunk, és az ezzel együtt járó bőség kezdete. Fókuszáljuk gondolatainkat, világképünket erre a pozitív megvalósulásra.

Szilágyi Katalin asztrológus írása
Bejelentkezés: kati.szilagy@gmail.com, 20 385 9483

Miben tud egy asztrológus segíteni? Személyes erőforrásaink, feladataink, kiaknázható, illetve fejlesztendő adottságaink felmérésében.  Új meglátásokat találni abban, hogy mi a dolgunk a világban. Elemezni az adott élethelyzeteket, az életünkben aktuálisan jelentkező feladatokat. Átlátni szövevényes kapcsolódásainkat másokkal, párkapcsolatban, munkahelyen. https://asztrocsaladallitas.hu/asztrologia/

A hónap archetípusa az ÁLMODÓ>>>