Asztrológiai szösszenetek december 1 – 31-ig Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Merkúr a Nyilas jegybe lép; Vénusz-Neptunusz trigon; Nap-Neptunusz kvadrát; Vénusz-Plútó szextil; Nap-Mars trigon; Merkúr-Neptunusz kvadrát; Vénusz- Jupiter szextil; Vénusz-Plútó szextil; Nap-Hold együttállás (újhold); Merkúr-Mars trigon; Vénusz-Szaturnusz szextil; Vénusz a Nyilas jegyébe lép; Szaturnusz a Vízöntő jegyébe lép; Jupiter a Vízöntő jegyébe lép; Nap-Merkúr együttállás; Nap és Merkúr együtt a Bak jegyébe lép; Jupiter-Szaturnusz együttállás; Plútó-Mars kvadrát; Merkúr-Uránusz trigon; Nap-Uránusz trigon; Vénusz-Neptunusz kvadrát; Nap-Hold szembenállás (telihold) 

A mottó:  Végre javulni kezd a helyzet, lassan oldódik a stresszes lelkiállapotunk – kezdjük egy kicsit jobban érezni magunkat. Bár még továbbra is várható néhány nehéz helyzet, a decembert mégis a Jupiter-Szaturnusz korszakváltó, reményteli együttállása határozza meg. 

Decemberhez érve már semmi jóra nem számítunk, mégis, meglepődve tapasztalhatjuk, hogy egy kicsit mintha enyhülne a ránk nehezedő lelki nyomás. Részben az ünnep közeledte, részben a vírushelyzetben mutatkozó lassú javulás az oka ennek – de azért még óriási változásokra ne számítsunk a decemberi újholdig. A december 21-én, a napfordulón létrejövő nagy Jupiter-Szaturnusz együttállás az egész jövőnk irányát mutatja meg: itt az idő, hogy valóban komolyan vegyük, hogy a Vízöntő korban élünk, és a bezártság és lebontás hónapjai után létrehozzunk egy új, kapcsolódásokra épülő, egymást segítő és nem hierarchikus társadalmi rendszert. Ne a vezetőktől várjuk ezt – a Vízöntő kora önszerveződő, nekünk kell lépni.  

KIFELÉ A GÖDÖRBŐL – LASSAN JAVULÓ HELYZETEK

A 2020-as naptári év utolsó hónapját kezdjük meg, és ezt valószínűleg senki nem bánja most a Föld bolygón. Elfáradtunk, belefásultunk a sok stresszbe, ami változást és mégis változatlanságot hozott számunkra. Bár az asztrológiai év, a Hold éve majd csak március 20-án ér véget, tehát még egy kicsit el kell viselnünk a régi „göncöket” magunkon, azért a december hónap az előző két hónaphoz képest sokkal pozitívabb lesz – különösen azok számára, akik foglalkoznak lelki és önismereti kérdésekkel is, az anyagi hajszákon túl.

Mindjárt 1-én a Merkúr a Nyilas jegybe lép, ez többféle dolgot hoz magával: egyrészt még a korábbinál is sokkal több lesz a beszéd, a magyarázás minden oldalon, mégis, a célorientáltság is megérkezik, és – talán a karácsonyi ünnepkör miatt is – egy kicsit a hit és a remény köré csoportosulnak a mondandók.  A hónap közepén, 13-án annyira reménykedünk, hogy esetleg be is csaphatnak, meg is téveszthetnek bennünket kollektíve, vezetőket, köznépet és sajtót egyaránt  (Nap-Neptunusz, Merkúr-Neptunusz kvadrát) – legyünk résen december 10 és 15 között minden ígérettel.  A dolgok azonban a vírus jelenlétének ellenére megindulnak mégis, a csillagok állása szerint decemberben már nem kell szigorúbb korlátozásokra számítanunk – a többit pedig már megszoktuk.  Enyhülést hoz december első három hete, mindenképpen reményteli. Ne arra számítsunk, hogy „minden visszatér a régi kerékvágásba”, nem fog, mert a régi kerékvágást már rég elmosta az eső és betemette a sár. Új nyomvonalat kell kezdenünk, de mint minden új kezdet, ez is hozhat pozitív energiákat.

December elején, egészen a 14-én felálló újholdig azt tapasztaljuk majd, hogy gyorsuló ütemben javul a helyzet, nemcsak a régi gondolkodásunk, hanem a körülöttünk tomboló vírus is lassan lebomlik. December 15-én a Vénusz is a Nyilas jegyébe lép, és ezzel felszabadul az öröm jelölője – az advent utolsó tíz napját mindenképpen hittel teli és örömteli készülődéssel tölthetjük.

A decembert általában a karácsonyi hajsza jellemzi, idén ezt visszafogja a vírushelyzet miatti korlátozás, és a belső változásaink miatt kialakuló józanság. Örüljünk minden könnyebbségnek, amikor találkozhatunk szeretteinkkel és barátainkkal – végre egyre többen belátjuk, hogy az ajándékok mennyire kevéssé fontosak. A lassan könnyebbedő decemberi napokat ne az online ajándékrendelésekkel és pénzköltéssel töltsük… az elmúlt néhány hónapban eléggé jól láthatóvá vált, hogy mindenki sokkal kevesebb tárggyal és programmal is igen jól elvan.

December 20-ával indul el a „Szent Időszak” – és ez az időszak most nemcsak a karácsony miatt szent. A decemberi fontos bolygóállások ugyanis ekkor történnek: a Nap és a Merkúr kézenfogva sasszéznak át a Bak jegyébe, miközben az eget bevilágítja a Jupiter és a Szaturnusz együttállásának fényes csillaga, de a háttérben azért működik még az indulatok fortyogását jelző Plútó-Mars kvadrát is. A hónap végén, pontosabban december 30-án létrejövő telihold energiája mindezt felfokozza, mindent beragyog ekkor a korszakváltás fénye, kívül és a bensőnkben egyaránt.

KORSZAKVÁLTÓ EGYÜTTÁLLÁS  –  AZ ÚJ CÉLOKAT KIJELÖLŐ ÉGI TÜNEMÉNY

Jupiter és Plútó nagyurak november végi tanácskozásán határozat született: a világ a lassabb, de talán kevesebb fájdalommal járó átváltozást választotta.  Az a lebontó folyamat, ami a vírushelyzet álcája alatt megindult 2020. januárban és márciusban, tovább folytatódik – de talán nem elviselhetetlenül hatalmas megrázkódtatásokkal.  Viszont, míg eddig a fásult és fárasztó „ugyanolyan, csak egyre rosszabb” lebontó és elengedő helyzet volt érvényben, most decemberben már megjelenik a remény, és a távolabbi cél, a pozitív lehetőségek is. Úgy néz ki, hogy mindkét nagyúr, az Ég és az Alvilág ura is kap szerepet az átalakulásban, de nem egyeduralkodók, hanem együtt dolgoznak. Vagyis, Jupiter, az ég ura, elkezdheti kiépíteni egy új típusú társadalom alapjait – miközben Plútó, az alvilág ura a háttérben bontogatja szét a régi díszleteket, kisebb, lokális perpatvarokban, nehézségekben és konfliktusokban.

A december 21-én létrejövő Nagy Együttállás, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása a Vízöntő jegy leges-legelején lesz pontos. Ez az együttállás korszakjelölő és korszakváltó, több szempontból. Először is, éppen a téli napforduló idején, a sötétség legmélyén ragyog fel – ahogy tette azt nagyjából 2027 évvel ezelőtt is, amikor – Kepler szerint – a három napkeleti mágus bölcsnek is feltehetőleg egy Jupiter-Szaturnusz együttállás jelezte a Megváltó születését (akkor a Halak jegyében). Azóta is ezt ünnepeljük karácsonykor – és most, éppen a karácsonyi időszakban, ismét megjelenik az útmutató Jupiter-Szaturnusz együttállás, most a Vízöntő elején, teljes gőzzel útjára engedve a Vízöntő korszakot.

Természetesen, korábban is állt már együtt a Vízöntőben ez a két égitest, hiszen húszévente létrejön az együttállásuk valamelyik jelben. De nem éppen a téli napforduló idején! És nem éppen egy újabb 2160 éves ciklus, egy újabb világhónap elején. Az előttünk álló durván 2000 év irányát jelzi most ez az együttállás.

A 2020-as évben kollektíve végigmentünk egy gyászfolyamaton, amit a vírus megjelenése indított be. A gyászfolyamat során az elmúlt sok ezer év anyagias, földhöz és anyagiakhoz kötött létformájának mondtunk búcsút. Leáldozott az anyagi javak elsődlegessége – hiszen a vírushelyzet álcájában érkezett változás megkérdőjelezte, hogy valóban ez-e a fontos. Az anyagiakat középpontba emelő általános világszemlélet már nem tud visszatérni, tehát a dolgok ugyanoda nem jutnak vissza, ahol voltak.  Arról döntöttünk ebben az évben, hogy képesek vagyunk-e felülemelkedni az állati énünk folyamatos hatalmi és felhalmozó-birtokló késztetésein, és meg tudjuk-e valósítani az isteni részünk által javasolt, egymást segítő világot. Az emberiség ennek mentén kettéválik: egy olyan részre, amelyik ezt az ugrást elfogadja, és más értékeket keres – és egy olyan részre, amelyik képtelen ezt elfogadni, fenyegetve érzi magát, és dühödt harcba kezd. November végén eldőlt, hogy valószínűleg mindkét rész maradhat, ám egymástól egyre távolodó, külön „világokban” folyik majd tovább az életük. A dimenziók különválnak, bár messziről még látják egymást.

Ahol továbbra is az anyagi javak birtoklása és a földi örömök (túlzott vásárlás és fogyasztás, extrém, pusztán a fizikai örömszerzést szolgáló szexualitás, gyűlölet és felfokozott indulatok, folyamatosan egyre erősebb érzéki és agyi ingerek, állandó utazások) tébolyult hajszolása a cél, ott Plútó uralkodik majd, vad hatalmi csatározásokkal, nehéz sorshelyzetekkel.

Ahol pedig készen állnak a Vízöntő eszmei jellegű értékeinek befogadására, a kevésbé drámai, érzelmeken felülemelkedni képes, de nem érzelemmentes, és másokkal törődő létezésre, ott Jupiter elkezdi letenni egy újabb társadalom alapjait, amely az emberek puszta testi túlélése helyett a lélek és a mindenki számára egyformán élhető élet minőségét helyezi a középpontba.  Ez a szemlélet az emberi létezés értékén és fontosságán, a közös javak elosztásán, a technológia pozitív felhasználásán és az információ megosztásán alapszik, a környezet és általában az élet megóvását tűzi célul; működési módja a szabad, egyenrangú, gondolkodásra és fejlődésre képes önkéntes kapcsolódások és feladatokra spontán verbuválódott csoportok és közösségek lesznek.  

Hogy ki, aktuálisan melyik világba került, azt a körülötte történő eseményekből lehet majd látni – a döntést a lélek szintjén, az elmúlt kilenc hónap során hoztuk meg mindannyian, egyenként. Arról viszont együtt döntöttünk, hogy mindkét világ maradhat – csak valamilyen érthetetlen és megmagyarázhatatlan módon, egymás mellett képesek lesznek létezni egy ideig.

Hogy milyen lesz ez a hibrid létezés? Olyan, mint a hibrid autók: átmeneti kellék egy változó korban. Még van két és fél hónapunk az érzelmi nehézségekkel átitatott Hold évéből, hogy beleszokjunk – aztán a munkához feltűrhetjük az ingujjunkat együtt, a következő asztrológiai évben, amit (márciustól) a Szaturnusz ural majd. De a cél, a Vízöntő reményt adó, vezérlő csillaga, már most decemberben felragyog – fényességét látni fogjuk kívül, és aki befogadja, belül is.

Szilágyi Katalin asztrológus írása
Bejelentkezés: kati.szilagy@gmail.com, 20 385 9483

Ebben az időszakban a PAP, PAPNŐ archetípus van a fókuszban. Itt olvashatsz többet róla:
PAP/NŐ ARCHETÍPUS>>>

A hozzá kapcsolódó hanganyagot most kedvezménnyel vásárolhatod meg itt:
IMAGINÁCIÓS UTAZÁS A PAP/NŐ ARCHETÍPUSSAL>>>