Asztrológiai szösszenetek 2021. október 1 – 31.

A négy hét fő fényszögei:  Vénusz-Jupiter kvadrát, Merkúr-Plútó kvadrát; Vénusz-Plútó szextil; Merkúr-Szaturnusz trigon; Nap-Hold együttállás (újhold); Nap-Mars-Hold-Merkúr együttállás;  Plútó előre indul; Vénusz a Nyilas jegyébe lép; Szaturnusz előre indul; Vénusz-Szaturnusz szextil; Nap-Jupiter trigon; Nap-Plútó kvadrát; Merkúr-Vénusz szextil; Merkúr előre indul, Jupiter előre indul; Mars-Jupiter trigon; Nap-Hold szembenállás (telihold); Mars-Plútó kvadrát; Nap a Skorpió jegyébe lép; Vénusz-Neptunusz kvadrát; Vénusz-Jupiter szextil; Nap-Szaturnusz kvadrát; Mars a Skorpió jegyébe lép

A mottó:  Október nehéznek ígérkezik, összecsapásokkal, tömeges helyzetekkel, természeti eseményekkel, harcias hangulattal – igyekezzünk kívül maradni az eseményeken.  

Harcias október vár ránk. Az emberek közötti, illetve az emberek és a természet közötti kapcsolat átmenetileg elmérgesedik, nehézségek, akadályok,  robbanásközeli helyzetek várhatók. Tömeges nehezítettségekre, sorseseményekre számíthatunk, így akár a vírus is még egyszer felbukkanhat, mint nehezítő tényező – de még inkább az indulatoktól, a heves, hirtelen, önzésből fakadó reakcióktól kell tartanunk. Mindenképpen érdemes saját zsigeri reakciónkat háromszor is átgondolni egy-egy cselekedetünk előtt. Feledjük el most a férfias versengéseket, és ha kínlódva is, de erősítsük magunkban a gyengéd, elfogadó, szeretetteljes és hittel, jövőképpel rendelkező, halkabb hangokat.    

IDÉN OKTÓBERBEN ESEMÉNYEKET SZÜRETELÜNK

Szeptemberben ugyan elindult a pörgés, minden visszarendeződni látszott a „régi kerékvágásba”, ám ez csak a látszat volt: valójában erőnléti edzéssel készültünk fel az októberre, ami mindjárt 1-én egy nehéz fényszöggel indít: a Merkúr kerül feszültségteljes kapcsolódásba a Plútóval. Ilyen fényszög már szeptember végén is volt, de akkor még a Merkúr előrefelé haladt. Vulkánkitörésekkel (Kanári-szigetek), földrengésekkel (Kréta) jelezte a Föld, hogy észrevette ezt az energetikai kapcsolódást. Október elsején azonban látszólag az égen hátrafelé haladva találkozik ismét ez a két égitest, ami azt jelzi, hogy sokkal feszültebb, sokkal „dühösebb” lesz az energiája most ennek a találkozónak. Valahogy úgy kell tekinteni, hogy két kamion találkozik: az első találkozáskor az egyiknek van nagy rakománya, a másik még üres; a második találkozáskor mindkettő dühödt, felpörgetett motorral, súlyos rakománnyal találkozik. Triplán legyünk óvatosak a közlekedésben, a gyúlékony anyagokkal és helyzetekkel. Szerencsénkre azonban a Jupiter, amennyire tudja, pozitív hatásával segíti majd ezen energiák elvezetését.

De nem sokáig marad fenn a Jupiter pozitív hatása, csak az október 6-án esedékes újholdig. Ez az energiák szempontjából igen nehéz újholdnak ígérkezik, négy égitest találkozik szorosan össze: a Nap, a Mars, a Merkúr és a Hold, mindezt a Plútó előre induló nehéz fényszögében.

Ezen a napon elszabadulhatnak az indulatok. Legyünk résen, figyeljük magunkat, ne hagyjuk, hogy elsodorjanak bennünket a negatív, harcias érzések, a heveskedés, a „ki-ha-én-nem”, ne kockáztassunk, ne most akarjuk megmászni kívülről az Eiffel-tornyot, legyünk különösen óvatosak a közlekedésben.

Ez a 6-i újhold a nem könnyű október startpisztolyának tekinthető. Az eddig „leláncolt” lassú haladású, és az égen hátrálni látszó égitestek (Plútó és Szaturnusz) 10-én és 11-én sorban elindulnak előre, így megindul az „eseményszüret”: vagyis, ahol eddig úgy-ahogy tettük a dolgunkat, de nem láttunk eredményeket, most látni fogjuk. Úgy egyénileg, mint társadalmi szinten, ahol eddig állóvíz volt, ott most nyilvánvalóvá válik eddigi cselekedeteink eredménye.

A „szüret” október 18-án tovább gyorsul, amikor a Jupiter és a Merkúr is egyszerre elindul előre. Aminek eddig nem láttuk a pozitív eredményeit, látni fogjuk – ha jól intéztük dolgainkat, pozitív fordulatokat is megélhetünk. De a megoldatlan feladataink is egészen jól láthatóvá válnak.

22-én lesz pontos a Mars és a Plútó nehéz fényszöge, 23-án, a Nap Skorpióba lépésével tehát nem könnyebbedik a helyzet. Erős indulatok, tömeges felháborodás, háborús hangulat kezdődik ekkor, bár a Vénusz és a Jupiter pozitív kapcsolódásai megint hoznak egy kis érzelmi enyhítést. Ez a néhány nap azonban várhatóan nem lesz egyszerű, amit tovább bonyolít, hogy éppen a világításkor, a „nyitott átjáró” időszakában, október 31-én és november 1-én lesz pontos harmadszor a Merkúr és a Plútó kommunikációt, hírközlést, közlekedést és kapcsolatokat nehezítő találkozója. A Tejút által jelzett „lelkek útján”, az átjárón tehát pozitív és negatív erősítést is behívhatunk. Javaslom, hogy ezt a hónap végi időszakot, a hónap utolsó hétvégéjét pozitív világképpel a gondolatainkban, meditációban vagy elmélyedésben töltsük.

A legnehezebb napok a hónapban, amikorra, hacsak elkerülhető, ne időzítsünk fontos tárgyalásokat, szerződéseket vagy utazásokat: október 1, október 6, október 22-23, illetve a hónap legvége, október 29-31.

Ami erőt adhat ezekben a napokban, az a hit (Jupiter és Neptunusz) és a szerető lelkesedés, a lelkes szeretet (Vénusz), ők fogják erejükkel mérsékelni a feltámadt indulatokat.

BEHAJTÁSI SZEZON INDUL

Nemcsak az adóbehajtásban. Ebben az évben minden hónapban hangsúlyoztam, hogy 2021 a Szaturnusz éve, tehát „kutya kötelességünk” dolgozni azokon a problémáinkon, amelyek rendre felütik a fejüket az életünkben. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy saját környezetünkben, saját családunkban, saját ismeretségi körünkben, saját barátaink között megoldjuk az egyenlőtlenségeket, a nehézségeket; békét és egyensúlyt teremtve megtegyünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy egy pozitívabb világ magjait, annak kezdetét előkészítsük.

Ehhez önmagunkon kell(ett) elsősorban dolgozni, mindenkinek a maga területén.

Az október egy látványos „behajtási” hónap lesz: nemcsak a terményeket gyűjtjük be, hanem egyéni és közös munkánk eredményét is látni fogjuk.

Rengeteg esemény történik velünk, és körülöttünk a világban, a természetben, a Földön, csak kapkodjuk majd a fejünket. A Föld mindenképpen megmozdul és forrong (földrengések, vulkánkitörések, nagy szelek, robbanások, tüzek várhatók sokfelé). Eléggé egyértelmű lesz, hogy a korábbi kakaskodó, egocentrikus ügymenet sehol nem tartható, és hogy a fókuszt az anyagi gyarapodás kizárólagosságáról másra kell helyezni.

A háromszoros Merkúr-Plútó „karambol-randevú” (szeptember végén, október elején és október végén), majd a Mars-Plútó negatív találkozója jelzi, hogy a legtöbben erőből próbálják majd megoldani a helyzeteket: a politikában (nemcsak Magyarországon!) egyre jobban elmérgesedő kommunikációt, háború közeli helyzeteket láthatunk. Remélhetőleg azok a pozitív erők, amelyeket az önmagunkon végzett munka eredményeképp elindítottunk, lágyítanak majd ezen az állapoton.

Ne hagyjuk magunkat belevonni a csatározásokba sem a politikában, sem az üzleti életben, sem a családunkban. A megoldás nem az azonos szintű, egymás elleni, horizontális vitákban van és lesz, hanem abban, ha végleg kiszállunk a játszmákból, és feljebb lépünk néhány lépcsőfokot, eltávolítva magunkat a mindennapok „óvodás-homokozó-csatározásától”. Ily módon rálátva a csatatérre, más eszközökhöz fogunk nyúlni: a Vénusz (szeretet, gyengédség) és a Jupiter (elfogadás, befogadás, hit és erkölcs), valamint a Szaturnusz (felelősség, tartás) pozitív energiáit használva tudunk majd tovább haladni.

Erőt, megértést, elfogadást kívánok mindannyiunknak egész október hónapban!

Szilágyi Katalin asztrológus írása
Bejelentkezés: kati.szilagy@gmail.com, 20 385 9483

Ebben az időszakban a MŰVÉSZ archetípus van a fókuszban. Itt olvashatsz többet róla:
MŰVÉSZ ARCHETÍPUS>>>

A hozzá kapcsolódó hanganyagot itt vásárolhatod meg:
IMAGINÁCIÓS UTAZÁS A MŰVÉSZ ARCHETÍPUSSAL>>>