Asztrológiai szösszenetek 2021. március 1 – 31-ig Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Mars-Plútó trigon oldódik, Szaturnusz-Uránusz kvadrát továbbra is él; Vénusz-Uránusz szextil; Merkúr-Jupiter együttállás; Mars az Ikrek jegyébe lép; Nap-Neptunusz együttállás; Nap-Hold együttállás (újhold); Vénusz-Neptunusz együttállás; Merkúr a Halak jegyébe lép; Nap-Plútó szextil; Vénusz-Plútó szextil; Nap a Kos jegyébe lép (elindul a 2021-es asztrológiai év); Vénusz a Kos jegyébe lép; Mars-Szaturnusz trigon; Merkúr-Uránusz szextil; Merkúr-Mars kvadrát; Nap-Vénusz együttállás; Nap-Hold szembenállás (telihold); Merkúr-Neptunusz együttállás; Vénusz-Szaturnusz szextil; Nap-Szaturnusz szextil    

A mottó:  Márciusban növekszik a káosz kívül és belül – semmit sem értünk, semmit sem tudunk, de minden szempontból böjtre leszünk kényszerítve a külvilágban, és az életörömöt nem külső tevékenységekben, hanem önmagunkban kell megtalálnunk. A kaotikus várakozás időszaka, egy nagy kisüléssel Húsvét előtt.

Március olyan lesz, mint az okos lány a magyar népmesében: hoztam is ajándékot, meg nem is, fel is vagyok öltözve, meg nem is. A lényeg, hogy senki nem lát tisztán – a vezetők sem –, viszont mindenki vár valamit. Valamik történnek is, de nem pont az, amire vártunk. Megnyitunk itt, bezárunk ott. Javulunk itt, romlunk ott. Ez a rész jó, az a rész nem jó, majd csere….Ennek a csiki-csuki malomnak a hatása eléggé megvisel majd bennünket. A kaotikus érzés kívül és belül is egyre erősödik, sokak reményei és várakozásai csalódásba fulladnak, miközben a hétköznapi életünkben több ponton is lenne lehetőségünk az örömre. Ennek az ellentétét nehéz feldolgozni, és egy nagy, feszültségteli kisülésbe torkollik az új asztrológiai év kezdete és a hóvégi telihold között, március utolsó hetében.

MÁRCIUSI CSIKI-CSUKI

Március, mint afféle igazi tavaszkezdő hónap, a korábban megszokottaknak megfelelően igen változékonynak ígérkezik. A februári előrejelzésben, elsősorban az egyre pozitívabbá váló tranzitokra koncentráltam, s nem vettem eléggé komolyan a hónap második felében (konkrétan február 18-án) felálló Szaturnusz-Uránusz kvadrátját a vírus szempontjából, pedig ez egyértelműen jelentkezett február végén. Márciusban is igen élénken érezhető lesz ennek a fényszögnek a hatása, annak ellenére, hogy a többi égitest viszonylatában a hónapban főleg pozitív égi állások vannak.  Hogyan értelmezhetjük ezt az ellentmondást? Úgy, hogy egyszerre van jelen az erős vágy és akarat a nyitásra, és az ezzel ellentétes, merev kaloda. Az égen felálló égitestek kapcsolódásai között nagy többségében (a Merkúr-Mars kvadrát kivételével, ami március 24-én esedékes) nincsenek drámai állások (ez a nyitási vágy), csak a Szaturnusz és az Uránusz egész évben fennálló kvadrátja (ez a kaloda). Vagyis, az égitestek többsége viszonylag pozitív dolgokat jelez. A Szaturnusz-Uránusz kvadrátot azonban a februári tapasztalat szerint nem csak a gazdasági, anyagi és gondolkodásmód folyamatokra, hanem a betegségre és vírushelyzetre IS értelmezni kell. Ha így nézzük, akkor a Hold március 10-én ismét pontossá teszi a két égitest feszültségteljes kapcsolatát – ez arra utal, hogy a február végén útjára indult romlás a vírushelyzetben március 12-e körül ér a csúcspontjára.  Hiába indul útjára a tavaszi meleg, sok széllel (Merkúr-Jupiter együttállás), és a szabad levegőre, társaságra vágyakozás (Mars az Ikrek jegyében), a két távolabbi égitest fényszöge egy bemerevedett, konokul zárt helyzetet mutat.  Ezután a hónap közepén (pontosan március 13-án) az újhold indítja el a bizonytalanság és a sok eső szakaszát, ami körülbelül két héten keresztül fennmarad majd, s amelynek során négy égitest folyamatos, váltakozó együttállását láthatjuk a Halak jegyében. Senki nem tud semmit, nagy lesz a káosz az intézkedésekben, a véleményekben, és az emberek érzékelésében egyaránt. Ebben az időszakban nagyon meg kell gondolni minden szerződést, elköteleződést. Az egyik nap ezt gondoljuk, a másik nap homlokegyenest mást, sokan feladják a folyamatok követését, sokan mindenféle elterelő, fájdalomcsökkentő módszerekbe menekülnek (ennek szélsőséges formája lehet az ital és a kábítószer, kevésbé szélsőséges formája a „minden rendben van”, „itt a szép jövő”- álláspont). A bizonytalanság korszakát viszonylag hirtelen eseményekkel zárja részben a tavaszi napéjegyenlőség 20-án, és a Merkúr-Mars negatív kapcsolódása 24-én: ez várhatóan az elégedetlenség, az elmérgesedő kommunikáció, és az erőből történő összezördülések néhány napja lesz, növekvő feszültségekben, egészen a teliholdig (március 28-ig). A telihold után kiadós, és kijózanító esőre számíthatunk, és az ezzel együtt járó, némi mértéket hozó tisztulásra is számíthatunk. Természetesen a Merkúr-Neptunusz együttállás március 30-án, a Nagyhéten, az eső mellett a gondolkodásunk spirituálisabbá válását is jelentheti, a kommunikációt a magasabb világokkal.

MÁRCIUS 20-ÁN INDUL A SZATURNUSZ ÉVE

A márciusi mindig hosszabb bejegyzés, hiszen az asztrológiában az új esztendő mindig akkor indul, amikor a Nap a Kos jegyébe lép, ebben az évben március 20-án történik ez meg. Az előző év a Nagy Változás, a régi világ elsüllyedésének éve volt, s a változékony hangulatok, félelmek, a folyamatos érzelmi válságok időszaka. Kívül a világban, nem sok mindent lehetett tenni, kivéve a karanténmentes időszakokat, amik szintén nem voltak igazán jó hangulatúak, hiszen a félelem és a változások miatti zavarodottság mindenre rányomta a bélyegét. De a 2020-as Hold évében még csak az érzelmekben érezte mindenki azt, hogy változtatni kell – az összezártság miatt, és a külső elterelési lehetőségek hiányában, szembe kellett néznünk a valós érzelmeinkkel, félelmeinkkel, bánatainkkal, haragunkkal és örömeinkkel. Az egymás közötti, kényszerűen az online fórumokra szorítkozó beszélgetések hangvétele ennek következtében egyre durvább lett, hiszen csak viszonylag kevesen vállalkoztak arra, hogy valóban leássanak érzelmi problémáik gyökeréhez, és ott keressék a megoldásokat, ne a másokra mutogatásban. A többség inkább abban a hiedelemben él, hogy az életének nehézségeit igazából valaki más okozza, és ha azt a valaki mást (ez lehet bárki, egy ország, egy vezető, egy házastárs, egy szomszéd, egy főnök) ki tudja majd törölni az életéből, minden megoldódik.

A Szaturnusz évében megérkezik a kijózanító valóság, hogy ez nem így van, akkor is, ha sokan ellenállást tanúsítanak majd, hogy elfogadják.  A Szaturnusz éve tehát az előzőhöz képest gyökeresen más lesz. A kijózanodás, a szembenézés, a munka és a felelősségvállalás éve. Ezek mind a Szaturnuszhoz kapcsolódó tulajdonságok. A Szaturnuszt nemigen szokták szeretni, csak utólag.  Olyan, mint egy szigorú tanár, aki harmadszor is egyest ad a dolgozatra, aki leleplezi a puskázást és az öncsalásokat, aki rámutat arra, hogy hiába gondolod, hogy tudod az anyagot, ha egyszer még nem tanultad meg – viszont munkára sarkall, és hatására megtörténhet valami nagy változás, lassan, erőfeszítésekkel. Ezért szoktuk könnyes szemmel emlegetni – utólag – a szigorú tanárokat az életünkből, hogy „milyen sokat köszönhetünk nekik”.  Viszont amikor a szigorú tanár épp jelen volt a valóságunkban, akkor ezt kevesen láttuk be, sőt, szinte mindenki egyöntetűen utálta. smiley

A Szaturnusz éve ennek megfelelően nem a legnépszerűbb évek közé tartozik. A jelenben az „új időszámítás” első évének tekinthető. A 2020-as nagy fordulatot még nem elegen érzékeltük mélységében, még sokan vannak abban a gondolkodásmódban, hogy „ha a vírushelyzet elmúlik, végre minden visszatér a rendes kerékvágásba”. A márciusban induló 2021-es asztrológiai év egyértelművé teszi, hogy SEMMI nem tér vissza a régi működésbe, hogy gyakorlatilag mindent a nulláról, sok munkával, sok falba ütközéssel, új értékrenddel kell ismét megalkotnunk. Ebben rejlik a pozitívuma, az új létrehozásának határozott lendülete is: a hosszú hibernáció után, elkezdhetjük kidolgozni, hogy MIT és HOGYAN. A szembesülés éve lesz: akár felüti a fejét még itt-ott a vírus, akár nem, szembe kell néznünk egy megváltozott világgal, ami egyelőre nem a kedves felét mutatja felénk, hanem a zordat, nevelő célzattal. Mint amikor a kiskutyák szobatisztaságra nevelésénél a gazdi belenyomja az orrát a kutyapiszokba, és feddő hangon hozzáfűzi, hogy „no, ez az, amit nem lehet, itt meg kell tanulnod együtt élni másokkal”.  Vagyis, megkezdődik számunkra a felnőtté válás időszaka.

Idén kétségkívül szembe kell néznünk majd azzal, hogy életmódunk, s az általunk vágyott dolgok milyen hatással vannak környezetünkre, kicsiben és nagyban. Kicsiben, hogy a viselkedésünk milyen hatással van másokra, lehet-e rajta javítani? Felelősséggel dolgozunk-e önmagunk jobbításán? Nagyban, hogy emberként, sokszor gyerekes vágyainkkal, milyen hatással vagyunk egymásra, és a környezetünkre? Szembesülni fogunk a károkkal, amiket okoztunk, és azzal is, hogy nem minden történhet kényünk-kedvünk szerint, ha azzal károkat okozunk másnak.

Viszonylagos bezártságban, korlátozásokban leszünk, sokat kell dolgoznunk magunkon ahhoz, hogy meglássuk ennek a pozitív, önmegfigyelő és másokkal törődő oldalát. Nem utazhatunk Mauritiusra, hogy ott elfeledkezhessünk gondjainkról? Nem. Vagy azért, mert még nem engedélyezik a vírus miatt, vagy azért, mert nem lesz rá pénzünk, vagy azért, mert nem lesz repülőjárat, mert tönkrementek a légitársaságok. Lényeg, hogy nem feledkezhetünk el a gondjainkról, hanem felgyűrve ingujjunkat, neki kell látnunk a gondokat MEGOLDANI. Hogy ne elfelejtkezni kelljen róluk. Szembe kell nézni a lelkiismeret-furdalásokkal, amelyeket mások felé érzünk. Szembe kell néznünk saját álszentségünkkel, az élet sok területén, például, hogy nagyon szeretnénk élhető környezetet, de azért nagyon szeretnénk minél többen Mauritiusra utazni, ott „luxuséletet” élni …

Ebben az évben kényszerűen választanunk kell, sőt, a Nagy Egész már meg is hozta számunkra a döntést. Persze, van a világtársadalomnak egy kiváltságos rétege, aki még illúziókban él, és úgy gondolja, hogy a világ az ő személyes játszóterepe, de ez az esztendő mindannyiunk számára kijózanító hatású lesz. Most fogjuk felmérni a károkat, amiket okoztunk egymásnak, testileg-lelkileg. Más megvilágításban fogunk látni dolgokat, és a gazdasági nehézségek is sarkallni fognak bennünket erre. Látni fogjuk saját tudattalan szerepünket a világ működésében – így, ha nem józanodunk, akkor a fájdalomban maradunk, és megvadulunk. Én abban reménykedem, hogy józanodunk.

Amire igazán lehetőségünk nyílik, az a szellemi összefogás másokkal. Miközben érezhető lesz egyfajta kényszerű nyomása az elitnek (nem csak Magyarországon) a status quo fenntartására, az átlagember szövetségeseket keres majd a saját soraiban, és más, új alapokra, új értékrendekre helyezi saját működését. Elszakad a média illuzorikus világától, és kialakítja saját értékeit. Hiába hirdetik az új csodaterméket, ha senki nem tudja, és már nem is akarja megvenni, viszont barátokra lel, és másokkal együtt dolgozva, együttműködésre alapuló rendszerben megtalálja azt, ami eddig hiányzott az életéből. És ez biztosan nem egy tárgy lesz. 

Új szövetségek, együttműködések alakulnak majd ebben az évben, kicsiben és nagyban, mert egyértelműen látni fogjuk, hogy a hajszának és a versengésnek nincs tovább értelme, viszont ahhoz, hogy előbbre lépjünk, félre kell tenni eddigi félelemre és veszteségre alapuló tévhiteinket.

Mindebben segítséget nyújt nekünk az egész évben fennálló Szaturnusz-Uránusz kvadrát: változnak a gondolataink a társadalomról, a szükséges társadalmi rendről, az összefogásról, új felfogásunk lesz az anyagról (úgy a fizikában, mint a mindennapi „anyagiakban”), és nekilátunk új, a réginél jobban működő munka-, gazdasági-, és társadalmi rendszerek kidolgozásának. Ezek nagy szavak, de kicsiben is működnek: az lehet az alapelvünk saját világunkban, hogy minden, ami összefogásra és megosztásra alapul, az jó, minden, ami féltékenységre és versengésre, az idejétmúlt.

Úgyhogy 2021-ben ingujjakat feltűrni, belső és külső munkára fel!

Szilágyi Katalin asztrológus írása
Bejelentkezés: kati.szilagy@gmail.com, 20 385 9483

Ebben az időszakban az ÁLMODÓ archetípus van a fókuszban. Itt olvashatsz többet róla:
ÁLMODÓ ARCHETÍPUS>>>

A hozzá kapcsolódó hanganyagot most kedvezménnyel vásárolhatod meg itt:
IMAGINÁCIÓS UTAZÁS AZ ÁLMODÓ ARCHETÍPUSSAL>>>