Asztrológiai előrejelzés november 1 - 15-ig Szilágyi Katitól

A két hét fő fényszögei:   Nap-Neptunusz trigon; Uránusz visszalép a Kos jegyébe; Nap-Hold együttállás (újhold); Jupiter a Nyilas jegyébe lép; Vénusz-Mars trigon; Nap-Plútó szextil; Merkúr-Neptunusz kvadrát; Vénusz hátrálása megáll; Mars-Uránusz szextil; Merkúr előre haladása megáll; Mars a Halak jegyébe lép  

A mottó:  Enyhülés, várakozás, kivárás, felütés, lassúság – csak a dolgok mozdulatlansága okozhat most kellemetlen érzéseket. De legalább béke honol, és ebben a békében pozitív fejlemények is előbukkanhatnak. 

November első két hete sokkal kellemesebb, mint az előtte lévő zűrös október volt. Egyfajta lebegő, kicsit álmos és álomszerű  mozdulatlanságba dermedünk – de most végre pozitív érzésekkel együtt. A  Jupiter Nyilas jegybe lépését megérezzük: egy kicsit fellélegezhetünk. Pozitív napokra számíthatunk.

IDŐT KÉRÜNK – IDŐT KAPUNK

November első felében minden, mintha lebegne, a nagy életesemények egy darabig elkerülnek bennünket. Amennyire zűrös és rázós volt október vége, megkönnyebbülés is átélni ezt a lebegést a semmiben. De nehogy az merüljön fel bennünk, hogy megálltunk – éppen csak úton vagyunk, és ez egy lebegős szakasz.

Mint a Kapcsolat c. filmben, amikor a főszereplő Allie (Jodie Foster) utazik dimenziók között, féreglyukakon át, néha megpihenve:  https://www.youtube.com/watch?v=hUw13iIrKN0

Ismerős? Most mi érezhetjük ugyanezt: néha bizony nagyon rázós utazások után egyfajta lebegő „semmi-sem-történik” időszakba érkezünk, hogy rácsodálkozhassunk valami szépségre, majd folytatódik az utunk tovább.

November első négy napja mindjárt egy hosszú ünneppel, befelé forduló időszakkal nyit, hogy segítse ezt a lebegő folyamatot, amit tovább erősít a 6-án pontossá váló Nap-Neptunusz trigon és a 7-én esedékes újhold energiája. A Nap-Neptunusz trigon egy kicsit elvarázsol bennünket, többet alszunk, többet álmodunk – érdemes is írni az ilyenkor felmerülő álmokat. Az újhold pedig mindig arra sarkall, hogy ránézzünk az előző hónapra, mit zártunk le, és milyen újat szeretnénk nyitni.

Mire tudunk rátekinteni, mi az, amin el kell gondolkodnunk most, ebben a pillanatnyi lélegzetvételben? Mindig az életünkben jelentkező ismétlődéseket, azokat a helyzeteket, problémákat nézzük, amelyek rendre visszatérnek az életünkbe. Mindenkinek van ilyen. Milyen oldalról érdemes áttekinteni ezeket? Mivel az Uránusz visszalép a Kos jegyébe, ebből következtethetjük, hogy bizony a túlzott hatalmi törekvéseink, a türelmetlenség, a másokkal való állandó (hatalmi) harcaink, a folyamatos ellenségkép-keresés az, amit érdemes áttekintenünk most.  

Az ismétlődő helyzeteinket most olyan szemszögből vizsgáljuk meg, hol próbáltuk azokban a másikat okolni, a helyzet felelősségét másokra vetíteni, hol szereztünk ellenségeket, hol voltunk túlságosan nyomulósak, akarnokok, hogyan védtük mindenáron saját elképzeléseinket? Vagyis: hol toltuk túl?

Ebben a nyugodt két hétben találhatunk erre válaszokat. Lebegő, átmeneti időszak ez, de határozottan pozitív színezettel: a Vénusz hátrálása megáll, és pozitív fényszöget alkot a Marssal – végre várhatók kellemes érzelmi események is! A Nap-Plútó szextil energiával tölt fel bennünket, a Mars-Uránusz szextil pedig megadja a kezdeményező kedvet is. De az időszak legpozitívabb jelensége most az, hogy a Jupiter, a nagy jótevő, saját jegyébe, a Nyilas jegybe lép, és ott végre szabadon tudja árasztani áldásait.

JUPITER A NYILASBAN

Régóta vártunk már erre, hogy a Jupiter visszaérkezzen saját jelébe, a Nyilas jegybe, hiszen erre csak 12 évente kerül sor. Amikor itt jár, általában egy éven át (bár most egy kicsit tovább, jövő év november 30-ig), az olyan, amikor a kisgyermek által várva várt szülő végre eljön érte az óvodába, együtt mennek haza, és együtt örülnek egymásnak, biztonság van és megnyugvás, néha persze némi jóságos noszogatás is, egy pozitívabb viselkedés irányába...

Ez ránk, magyarokra különösképpen vonatkozik, hiszen a Nyilas jegye alá tartozó országban élünk, ezért a Jupiter hatásaira még jobban ki vagyunk hegyezve. A Nyilas jegye kettős természetű jegy, tud nagyon pozitív és nagyon negatív is lenni – ez is ismerős a történelmünkből. A pozitív oldala a lelkesedés, a nagyvonalúság, az átszellemültség, a filozofikus és átfogó gondolkodás, a nagyszerűség, az el-, és befogadás, a melegszívűség – a negatív oldala pedig a beképzeltség, a kioktatás, a túlzott növekedés (testben és anyagiakban), a kivagyiság, a lenézés, a kiválasztottság-tudat, a népszerűséghajhászás, a mások előtti hencegés, és a túlzott luxusigények. Nyilas országunk pozitív oldalát mutatta minden lelkes forradalomban, a különböző népek integrálásában – és negatív oldalát mutatta az elit-majmolásban, mások lenézésében, a céltalan és túlzott költekezésekben („Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is”).  Most hazatér ide a pártfogó égitest, és Jupiter hozza magával a lehetőséget a felülemelkedésre, a dolgok nagyobb látószögben való szemlélésére, az elfogadásra, és ha kell, a „nagy arcunk” csökkentésére. A Jupiter igazságszeretete mindenek fölött áll, ezért minden hazugság, igazságtalanság, igaztalan, le-, és eltagadott érzés sokkal nagyobb erővel akar kirobbanni belőlünk ebben az egyéves időszakban.  Hagyjuk, hogy végezze jótékony munkáját! Engedjük el saját apró önvédelmi hazugságainkat („de hát én mindent jól csináltam!”) ne keressünk újabb és újabb elmés önigazolásokat. Helyette fogadjuk el és be mások nézőpontjait, meglátásait. Legyenek a szűk környezetünkben a helyzetek igazabbak, őszintébbek, fejezzék ki jobban azt, akik vagyunk! Értékeljük azt, ami már most jól van az életünkben, ne „toljunk túl” semmit, különösképpen ne az anyagi vágyakban – ezekben a változásokban a Nyilasban járó Jupiter sokat segít majd nekünk. Jó tett helyébe jót várj!  Ez a Nyilas Jupiter bölcsessége.

Szilágyi Katalin asztrológus írása
Bejelentkezés: kati.szilagy@gmail.com, 20 385 9483

Ebben az időszakban a Mágus archetípus van a fókuszban. Itt olvashatsz többet róla:
Mágus archetípus>>>