Blogok

Asztrológiai szösszenetek 2021. június 1 – 30. Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Vénusz a Rák jegyébe lép; Nap-Szaturnusz trigon; Vénusz-Jupiter trigon; Merkúr-Neptunusz kvadrát; Mars-Plútó szembenállás; Nap-Hold-Merkúr együttállás (újhold), napfogyatkozással; Mars az Oroszlán jegyébe lép; Vénusz-Uránusz szextil; Nap-Neptunusz kvadrát; Szaturnusz-Uránusz kvadrát; Jupiter visszafelé indul; Nap a Rák jegyébe lép; Vénusz-Neptunusz trigon; Nap-Jupiter trigon; Merkúr újra előre indul; Vénusz-Plútó szembenállás; Nap-Hold szembenállás (telihold); Neptunusz hátrafelé indul; Vénusz az Oroszlán jegyébe lép; Mars-Szaturnusz-Uránusz háromszög

Asztrológiai szösszenetek 2021. május 1 – 31-ig Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Nap-Uránusz együttállás még tart; Merkúr-Plútó,Hold trigon; Merkúr-Jupiter kvadrát; Nap,Uránusz – Szaturnusz,Hold kvadrát; Vénusz-Neptunusz szextil; Merkúr az Ikrek jegyébe lép; Vénusz-Plútó trigon; Vénusz-Jupiter kvadrát; Vénusz az Ikrek jegyébe lép; Nap-Hold együttállás (újhold); Mars-Uránusz szextil; Merkúr-Szaturnusz trigon; Nap-Neptunusz szextil; Jupiter a Halak jegyébe lép; Nap-Plútó trigon; Vénusz-Szaturnusz trigon; Nap az Ikrek jegyébe lép; Vénusz-Szaturnusz trigon; Nap-Jupiter kvadrát; Merkúr-Neptunusz kvadrát; Szaturnusz visszafelé indul; Nap

Asztrológiai szösszenetek 2021. április 1 – 30. Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Merkúr-Plútó szextil; Merkúr a Kos jegyébe lép; Vénusz-Mars szextil;  Mars-Neptunusz kvadrát; Merkúr-Szaturnusz szextil; Vénusz-Jupiter szextil; Vénusz-Plútó kvadrát; Nap-Hold együttállás (újhold), együttállásban Merkúrral, Vénusszal; Nap-Mars szextil; Vénusz a Bika jegyébe lép;  Nap-Jupiter szextil; Nap-Plútó kvadrát; Mars-Jupiter trigon; Merkúr-Plútó kvadrát; Nap-Merkúr együttállás (Plútó kvadrátban); Merkúr a Bika jegyébe lép; Nap a Bika jegyébe lép; Vénusz-Uránusz együttállás; Mars a Rák jegyébe lép; Merkúr-Uránusz együttállás; Vénusz, Merkúr-Szatu

Asztrológiai szösszenetek 2021. március 1 – 31-ig Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Mars-Plútó trigon oldódik, Szaturnusz-Uránusz kvadrát továbbra is él; Vénusz-Uránusz szextil; Merkúr-Jupiter együttállás; Mars az Ikrek jegyébe lép; Nap-Neptunusz együttállás; Nap-Hold együttállás (újhold); Vénusz-Neptunusz együttállás; Merkúr a Halak jegyébe lép; Nap-Plútó szextil; Vénusz-Plútó szextil; Nap a Kos jegyébe lép (elindul a 2021-es asztrológiai év); Vénusz a Kos jegyébe lép; Mars-Szaturnusz trigon; Merkúr-Uránusz szextil; Merkúr-Mars kvadrát; Nap-Vénusz együttállás; Nap-Hold szembenállás (telihold); Merkúr-Neptunusz együttállás; Vénusz-Sza

Asztrológiai előrejelzés Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Merkúr hátrafelé indul; Nap-Mars kvadrát, Uránusz együttállásban; Jupiter-Mars kvadrát oldódik; Vénusz a Vízöntő jegyébe lép; Vénusz-Szaturnusz együttállás; Vénusz-Uránusz szextil; Nap-Merkúr együttállás; Merkúr (hátrál) – Mars kvadrát; hat bolygó együttállása a Vízöntő jegyében; Vénusz-Jupiter együttállás; Nap-Hold együttállás (újhold); Vénusz-Merkúr együttállás; Mars szextilben Neptunusz-Hold együttállással; Nap a Halak jegyébe lép; Vénusz-Mars kvadrát; Merkúr előre indul; Plútó-Mars trigon; Nap-Uránusz szextil; Nap-Hold szembenállás (telihold)

Asztrológiai szösszenetek 2021 január 1.– 31-ig Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Jupiter-Szaturnusz együttállás lassan oldódik; Merkúr-Plútó együttállás; Mars a Bika jegyébe lép; Nap-Neptunusz szextil; Merkúr a Vízöntő jegyébe lép; Vénusz a Bak jegyébe lép; Merkúr-Mars kvadrát; Vénusz-Mars trigon; Merkúr-Szaturnusz együttállás; Mars-Szaturnusz kvadrát; Merkúr-Jupiter együttállás; Mars-Jupiter kvadrát; Nap-Hold együttállás (újhold); Nap-Plútó együttállás; Jupiter-Uránusz kvadrát; Mars-Uránusz együttállás; Uránusz előre indul; Nap a Vízöntő jegyébe lép; Nap-Szaturnusz együttállás, kvadrátban Mars-Uránusz együttállással; Nap-Jupiter e

Asztrológiai szösszenetek december 1 – 31-ig Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Merkúr a Nyilas jegybe lép; Vénusz-Neptunusz trigon; Nap-Neptunusz kvadrát; Vénusz-Plútó szextil; Nap-Mars trigon; Merkúr-Neptunusz kvadrát; Vénusz- Jupiter szextil; Vénusz-Plútó szextil; Nap-Hold együttállás (újhold); Merkúr-Mars trigon; Vénusz-Szaturnusz szextil; Vénusz a Nyilas jegyébe lép; Szaturnusz a Vízöntő jegyébe lép; Jupiter a Vízöntő jegyébe lép; Nap-Merkúr együttállás; Nap és Merkúr együtt a Bak jegyébe lép; Jupiter-Szaturnusz együttállás; Plútó-Mars kvadrát; Merkúr-Uránusz trigon; Nap-Uránusz trigon; Vénusz-Neptunusz kvadrát; Nap-Hold szem

Asztrológiai szösszenetek 2020. november 1 – 30.

A négy hét fő fényszögei:  Nap-Uránusz szembenállás a teliholdban lassan oldódik; Merkúr-Szaturnusz kvadrát; Merkúr hátrálása megáll, majd a Merkúr újra előre indul; megismétlődik a Merkúr-Szaturnusz kvadrát; Vénusz-Mars szembenállás; Nap-Neptunusz trigon; Mars hátrálása megáll; Merkúr ismét a Skorpió jegybe lép;  Jupiter-Plútó együttállás; Nap-Plútó szextil; Nap-Jupiter szextil; Nap-Hold együttállás (újhold); Vénusz-Plútó kvadrát; Vénusz-Jupiter kvadrát; Merkúr-Uránusz szembenállás; Mars újra előre indul; Nap-Szaturnusz szextil; Vénusz-Szaturnusz kvadrát; Nap a Nyilas jegybe lé

Asztrológiai szösszenetek 2020. október 1 – 31-ig Szilágyi Katitól

A négy hét fő fényszögei:  Szaturnusz előre indul; Nap-Hold szembenállás (telihold); Vénusz a Szűz jegyébe lép; Plútó elindul előre; Merkúr-Uránusz szembenállás; Mars-Plútó kvadrát; Merkúr előrehaladása megáll; Vénusz-Uránusz trigon; Nap-Jupiter kvadrát; Jupiter-Neptunusz szextil; Merkúr-Vénusz szextil; Nap-Mars szembenállás; Nap-Plútó kvadrát; Nap-Hold együttállás (újhold); Merkúr hátrafelé indul; Nap-Szaturnusz kvadrát; Vénusz-Neptunusz szembenállás; Merkúr-Jupiter kvadrát; Vénusz-Jupiter trigon; Merkúr-Uránusz szembenállás; Vénusz-Plútó trigon; Nap a Skorpió jegyébe lép; Vénu

Oldalak