A morfogenetikus mezőről

Tudtad-e, hogy ha valami elégszer megismétlődik, egy úgynevezett morfogenetikus mező jön létre, és a rezonancia ezzel a mezővel növeli annak valószínűségét, hogy az esemény újra megtörténjen.

Az események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. Az események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezik.

Több kísérlet is alátámasztotta ezt az elméletet.

1952-ben a Koshima japán szigeten végeztek kísérletet makákókkal természetes élőhelyükön. Homokos édesburgonyát adtak nekik, amit nem túl nagy örömmel, de elfogyasztottak. Egyik makákó rájött, hogy a homokot le lehet mosni, és így minden probléma nélkül élvezhető az étel. A tudás apránként elterjedt, főleg a fiatalabb egyedek között. Amikor azon egyedek száma, akik megmosták a burgonyát, elért egy kritikus értéket, a tudás sokkal gyorsabban kezdett terjedni, mint az logikusan következett volna, hirtelen szinte az egész makákó törzs rászokott a krumpli mosásra, sőt a szokás ekkor hirtelen megjelent a tengerentúl Takasakiyamaban is. Ezt a kritikus értéket hívják a Századik majomnak. Kétkedők és éljenzők bőven akadnak!
Bert Hellinger és Rupert Sheldrake, az Első Nemzetközi Család- és Rendszerfelállító Konferencián (2003 Wiesloch) egyetértettek abban, hogy a Sheldrake által morfogenetikus mezőnek leírt jelenség megegyezik a Hellinger módszer által a családfelállításoknál használt, szellemi mezőnek nevezett jelenséggel.
Ha a morfogenetikus rezonancia elterjed, hatása minden időre és térre kiterjed. Ha létrejön egy morfogenetikus mező, azonnal hatást gyakorol minden más helyre.
Sheldrake szerint nem kizárólag a DNS felelős azért, hogy a családtagok hasonlítanak egymásra, hanem a családi morfogenetikus rezonancia is szerepet játszik ebben.
Ezzel érthetőbbé válnak szerinte az ún. véletlen egybeesések (más néven “szinkronicitás”), a csoporttudat (kollektív emlékezet) és az archetípusos minták is.
Sheldrake szerint a morfogenetikus mező, – melyet László Ervin professzor úgynevezett pszi-mezőnek hív – felelős a telepatikus jelenségekért (Jung és Assagioli ezt a mezőt kollektív tudattalannak nevezi).
Ezzel a mezővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akár tudunk a létezéséről, akár nem. És a mező hat ránk, mint ahogy mi is a mezőre.

A SzimbolonSzínházban mi is ezzel a mezővel dolgozunk, és segítségünkre vannak még a Symbolon kártya archetipikus jelentei, mivel képi világuk nagyon jól tükrözi tipikus emberi játszmáinkat.
http://lelekszinter.hu/szimbolonszinhaz