A Lélekszíntérről

A Lélekszíntér egy önismereti központ a belváros szívében.
Harmonikus, világos és otthonos terekben folynak itt a különböző önismereti és terápiás foglalkozások, műhelyek, előadások és gyógyítások.
Az önismeret útjára lépve rengeteg szerteágazó és egymásnak ellentmondó információ és útmutatás áraszt el minket, amiben sokszor nehéz eligazodni.
Mottónk - élményközpontú önismeret az archetípusok erejében - valamint a Lélekszíntér kifejezés a nálunk folyó munka szellemiségére utal.
Abban hiszünk, hogy egy jól felépített, átfogó rendszer sokat segít önmagunk, valamint világunk megismerésében. Így az információk egymásra épülnek és szerves egységbe rendeződnek.
A Lélekszíntér (a hely neve mellett) azoknak a sokszínű önismereti programoknak és terápiás foglalkozásoknak a gyűjtőneve, amelyeknek célja a bennünk élő archetípusok megismerése és kibontakoztatása.
Valódi élményeket szeretnénk nyújtani a hozzánk fordulóknak. Nagyon fontos nekünk, hogy az elméleti tudás mellett az átélésről, megtapasztalásról is gondoskodjunk. Foglalkozásainkon sok gyakorlat támogatja a megszerzett ismeretek beépülését érzelmi életünkbe és testi működéseinkbe. Célunk, hogy lényünk minden síkját – a spirituális, mentális, érzelmi és testi/energetikai szinteket – egyaránt fejlesszük és összehangoljuk.

Miben segít az archetípusok megismerése?

Az archetípusok olyan valóságformáló erők, amelyek a természetben és bennünk is megtalálhatók és jól elkülöníthető tulajdonságokat és minőségeket foglalnak magukban.
A 12 őstípus minden kultúrában jelen volt és van valamilyen formában. Régebben istenségekként tekintettek rájuk, de ma már inkább én-részeknek, vagy belső szerepmodelleknek nevezik őket.

A 12 archetípus a - Harcos, Szerető, Közvetítő, Anya, Király, Szolgáló, Művész, Mágus, Pap, Mester, Szabadító, és az Álmodó
Személyiségünket tulajdonképpen ezeknek a belső szereplőknek egy speciális rendszere alkotja.

Az archetípusok megismerése révén átfogó és teljes képet kapunk a különböző emberi tudatállapotokról, képességekről és erőkről. Ráébredünk hasonlóságainkra, de emellett felismerjük saját lényünk egyediségét és különlegességét is. Ezt a rendszert használva egyre mélyebben megértjük viselkedésünket és motivációinkat, de ezzel együtt empátiás készségünk és együttérzésünk is növekedni kezd.

Minden archetípusnak vannak árnyékai, amelyek különböző negatív tulajdonságok és rossz szokások képében jelennek meg életünkben és sok szenvedést okoznak. Az archetípusokkal való belső munka során pontosítjuk ezeket a problémás mintázatokat és megtanuljuk, hogyan engedjük el, vagy transzformáljuk át egy magasabb minőséggé, képességé azokat. Így lényünk egy átalakuláson és kiteljesedési folyamaton megy át, aminek hatására kiegyensúlyozottabb és örömtelibb életet élhetünk.